ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

Η διαχείριση της ποιότητας αποτελεί τον ακρογωνιαίο λίθο κάθε επιτυχημένου έργου μετάφρασης και τοπικής προσαρμογής.

Ποιότητα: πόσο επίκαιρη είναι σήμερα;

Στις μέρες μας, η ταχύτητα και η αποτελεσματικότητα αποτελούν βασικά στοιχεία κάθε εγχειρήματος και το περιεχόμενο έχει συνήθως σύντομο κύκλο ζωής. Συνεπώς, η ποιότητα αποτελεί έναν σημαντικό συντελεστή σε μια εξίσωση, η οποία περιλαμβάνει επίσης την ταχύτητα και την αποδοτικότητα κόστους. Πώς όμως μπορούμε να εξισορροπήσουμε όλους αυτούς τους φαινομενικά αντιφατικούς παράγοντες;

Ένα πράγμα είναι βέβαιο: το επιθυμητό επίπεδο ποιότητας δεν εξαρτάται πλέον μόνο από την ανάθεση των κατάλληλων εργασιών στους κατάλληλους ανθρώπους.

Η εφαρμογή συγκεκριμένων ροών εργασίας, η ανάπτυξη διαδικασιών πολλαπλών βημάτων, η εκτεταμένη χρήση τεχνολογιών και εργαλείων και η εφαρμογή συγκεκριμένων προτύπων σε όλες τις εργασίες μετάφρασης ή τοπικής προσαρμογής είναι επίσης απαραίτητες.

Σήμερα η ORCO προσφέρει μια σειρά αντίστοιχων συμπληρωματικών υπηρεσιών διασφάλισης ποιότητας. Παρακάτω, μπορείτε να μάθετε περισσότερες πληροφορίες για αυτές τις υπηρεσίες.

Επιμέλεια και αναθεώρηση

Υπάρχουν πολλά διαφορετικά είδη επιμέλειας και αναθεώρησης, ανάλογα με τις ανάγκες του περιεχομένου και της επιχείρησής σας.

Σε κάθε περίπτωση, όποιο είδος επιμέλειας ή αναθεώρησης κι αν επιλέξετε, αυτές οι διαδικασίες αποτελούν ένα αναπόσπαστο κομμάτι κάθε αξιόπιστης και ποιοτικής μετάφρασης. Αν συνδυάσετε τις επαγγελματικές μεταφραστικές υπηρεσίες με ένα σωστά εκτελεσμένο στάδιο αναθεώρησης αποκομίζετε τα εξής οφέλη:

 • Συνέπεια της εταιρικής ταυτότητας
 • Ισχυρότερη αλληλεπίδραση με το κοινό-στόχο σας
 • Ενισχυμένη αντίληψη υψηλής ποιότητας όσον αφορά τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες σας
 • Αυξημένη εμπιστοσύνη και αφοσίωση πελατών

Διασφάλιση γλωσσικής ποιότητας

Έχετε αμφιβολίες ως προς την ποιότητα του περιεχομένου που έχετε μεταφράσει στο παρελθόν ή θέλετε μήπως να ελέγξετε την ποιότητα της τρέχουσας μεταφραστικής λύσης σας; Έχουμε τη λύση!

Προσφέρουμε πρόσθετες υπηρεσίες διασφάλισης ποιότητας, οι οποίες έχουν σχεδιαστεί για να σας βοηθήσουν στην αξιολόγηση της ποιότητας του μεταφρασμένου περιεχομένου σας ή της μεταφραστικής λύσης που έχετε επιλέξει. Αυτές περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων τη σύνταξη σχολίων και τη δημιουργία αναφορών σχετικά με ενδεχόμενα σοβαρά σφάλματα που εντοπίστηκαν, αλλά και την παροχή πληροφοριών για την καλύτερη κατανόηση του επιπέδου ποιότητας που προσφέρετε σε κάθε επιμέρους γλώσσα.

Τι προσφέρουμε:

 • Γλωσσικό έλεγχο ενός στατιστικά έγκυρου δείγματος, βάσει των προτύπων του κλάδου ή του πελάτη και συμπλήρωση αναφορών ποιότητας, με βάση τις καθιερωμένες μετρήσεις διασφάλισης ποιότητας

 • Ολοκληρωμένη επιμέλεια και διόρθωση μεταφράσεων τρίτων

Εξειδικευμένους ελέγχους διασφάλισης ποιότητας

Μπορούμε επίσης να σας βοηθήσουμε παρέχοντας μια σειρά εξειδικευμένων ελέγχων διασφάλισης ποιότητας που στοχεύουν κυρίως σε περιεχόμενο πολυμέσων και λογισμικού.

 • Γλωσσική επιμέλεια και έλεγχο των τελικών αρχείων λογισμικού ή βοήθειας

 • Επιμέλεια των τρεχόντων build εντός του περιβάλλοντος χρήστη (για λογισμικό και βοήθεια)

 • Επιμέλεια εντός του περιβάλλοντος χρήστη για περιεχόμενο σε ειδικά προετοιμασμένες μορφές και πολυμέσα (προσομοιωτές κινητών τηλεφώνων, επιμέλειες στιγμιότυπων οθόνης)

 • Επιμέλεια αρχείων εντός του περιβάλλοντος χρήστη σε ειδικά online συστήματα διασφάλισης ποιότητας και εφαρμογή ειδικών ροών εργασίας διασφάλισης ποιότητας

 • Καταγραφή, παρακολούθηση και διόρθωση σφαλμάτων για όλες τις παραπάνω μορφές επιμέλειας σε βάσεις δεδομένων πελατών

Διαχείριση γλωσσικών πόρων

Οι «γλωσσικοί πόροι» σας είναι τα υλικά της γλωσσικής σας υποδομής: οι μεταφραστικές σας μνήμες, τα γλωσσάρια, οι οδηγοί στιλ ή άλλα υλικά που είναι απαραίτητα για την τοπική προσαρμογή των προϊόντων σας.

Αποτελούν βασικό μέρος του προγράμματος τοπικής προσαρμογής σας, καθώς καθορίζουν το πλαίσιο της τοπικής προσαρμογής των προϊόντων σας, την εταιρική εικόνα και το γλωσσικό ύφος που θέλετε να μεταφέρετε, τις γλωσσικές συμβάσεις και τους πολιτιστικούς κανόνες της κάθε περιοχής στην οποία απευθύνεστε, καθώς και τον τρόπο με τον οποίο θέλετε να επικοινωνείτε με τους πελάτες σας.

Αν δεν έχετε μεταφράσει τα προϊόντα σας στο παρελθόν, μπορούμε να δημιουργήσουμε από την αρχή αυτούς τους γλωσσικούς πόρους σε συνεργασία μαζί σας. Αν υπάρχουν ήδη, μπορούμε να σας βοηθήσουμε να τους διατηρήσετε σε άριστη κατάσταση, έτσι ώστε να μπορείτε να τους αξιοποιείτε στο έπακρο.

Σύνταξη και συντήρηση προτύπων μετάφρασης

 • Δημιουργία και συντήρηση Οδηγών στιλ μετάφρασης
 • Αξιολόγηση πολιτισμικής συμβατότητας και σύνταξη σχετικών προτύπων

Δημιουργία και συντήρηση μεταφραστικής μνήμης

 • Δημιουργία μεταφραστικών μνημών από ήδη διαθέσιμο υλικό
 • Συντήρηση και εκκαθάριση μεταφραστικής μνήμης

Διαχείριση ορολογίας

Η ορολογία διαδραματίζει κρίσιμο ρόλο σε όλους τους τομείς, αλλά ειδικά στο εταιρικό περιβάλλον βρίσκεται στο επίκεντρο πολλών οργανωτικών πτυχών: Επιτρέπει και προωθεί την επικοινωνία και την ανταλλαγή γνώσεων μεταξύ ατόμων που εργάζονται στον ίδιο επιστημονικό ή επιχειρηματικό τομέα, συμβάλλει στη δημιουργία και στη διατήρηση της εικόνας μιας εταιρείας, διασφαλίζει τη συνέπεια της εταιρικής ταυτότητας, βελτιώνει την ποιότητα των προϊόντων και των υπηρεσιών και ενισχύει την εμπιστοσύνη και την ικανοποίηση των πελατών.

Η διαχείριση της ορολογίας είναι το κλειδί για την επιτυχή διαχείριση της γνώσης και για τη διασφάλιση της σαφήνειας και της συνέπειας της γλώσσας που χρησιμοποιείται σε όλο το φάσμα των προϊόντων και των υπηρεσιών μιας εταιρείας.

Το εύρος των υπηρεσιών διαχείρισης ορολογίας που προσφέρουμε περιλαμβάνει τα εξής:

 • Δημιουργία και συντήρηση γλωσσαριών
 • Αξιολόγηση, αναθεώρηση και εκκαθάριση τρέχοντος γλωσσαριού
 • Εξαγωγή και μετάφραση ορολογίας
 • Μετατροπή των ορολογικών δεδομένων του πελάτη με σκοπό την ενσωμάτωσή τους σε εργαλεία διαχείρισης ορολογίας και ενεργοποίηση της δυνατότητας διαδικτυακής από κοινού χρήσης της ορολογίας
 • Αξιολόγηση των υφιστάμενων ορολογικών δεδομένων του πελάτη και ανάπτυξη προσαρμοσμένων διαδικασιών για πιο αποτελεσματική οργάνωση και διαχείριση της ορολογίας
 • Υπηρεσίες από ειδικούς ορολόγους για τη δημιουργία, την αξιολόγηση και τη συντήρηση ορολογίας σε εξειδικευμένους τομείς

Επωφελείστε από

 • Επαγγελματίες αναθεωρητές, επιμελητές και διορθωτές
 • Επαγγελματίες μεταφραστές με μακρόχρονη εμπειρία στη διαχείριση ορολογίας
 • Διεξοδικές και καταξιωμένες διαδικασίες διασφάλισης ποιότητας
 • Άριστη γνώση των εργαλείων διασφάλισης ποιότητας και χρήση των τελευταίων τεχνολογιών
 • Μακρόχρονη εμπειρία στην εξυπηρέτηση απαιτητικών έργων και μεγάλων πελατών με πολύπλοκες απαιτήσεις
 • Αποδεδειγμένα αποτελέσματα που μαρτυρούνται από τα υψηλά ποσοστά επιτυχίας σε διεθνείς και ευρωπαϊκούς διαγωνισμούς

Ζητήστε προσφορά για το έργο σας, μάθετε περισσότερα για τις υπηρεσίες μας ή ενημερωθείτε για τις μεταφραστικές λύσεις Trados.

Εάν ενδιαφέρεστε να γίνετε μέλος της ομάδας μας, δείτε τις διαθέσιμες επιλογές στην ειδική ενότητα «Ευκαιρίες συνεργασίας».

Back to top
© ORCO S.A. Registered in Greece