ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ

Θέλετε να μεταφράσετε ανταλλακτικά αυτοκινήτων, τεχνικά εγχειρίδια,
ένα παγκόσμιο σύστημα εντοπισμού θέσης (GPS) ή τον ιστότοπό σας;
Εξασφαλίζουμε ότι η μεταφρασμένη τεκμηρίωσή σας θα είναι τεχνικά ακριβής,
πολιτισμικά κατάλληλη και θα ανταποκρίνεται στον προϋπολογισμό σας
και στα σημαντικά ορόσημα του χρόνου διάθεσης στην αγορά.

Στα τεχνικά έγγραφα η ακρίβεια και η ορολογία βρίσκονται στο επίκεντρο

Η μετάφραση τεχνικών εγγράφων κρύβει πολλές προκλήσεις – η μετάφραση πρέπει να αποτελεί ακριβή και πιστή μεταφορά του πρωτότυπου και παράλληλα να φανερώνει μια βαθιά γνώση της ορολογίας και των υποκείμενων τεχνικών εννοιών.
Οι τεχνικοί μεταφραστές μας συνδυάζουν επαγγελματικό ή ακαδημαϊκό υπόβαθρο σε σχετικό κλάδο με μια μακρά εμπειρία στη μετάφραση τεχνικού περιεχομένου. Ο συνδυασμός αυτών των δεξιοτήτων τούς επιτρέπει να παράγουν εξαιρετικά επιτυχημένες τεχνικές μεταφράσεις σε διαφορετικούς τομείς όπως:
 • Γεωργικά μηχανήματα
 • Ανταλλακτικά και εξαρτήματα αυτοκινήτων
 • Εμπορικά οχήματα και οχήματα δημόσιας χρήσης
 • Κατασκευαστικός εξοπλισμός και οικοδομικά προϊόντα
 • Αμυντικός εξοπλισμός
 • Επιχειρήσεις ηλεκτρισμού και κοινής ωφελείας
 • Ηλεκτρονικά εξαρτήματα
 • Προϊόντα διήθησης
 • Συστήματα θέρμανσης, εξαερισμού και κλιματισμού (HVAC)
 • Βαρέα οχήματα
 • Βιομηχανικός εξοπλισμός
 • Μοτοσικλέτες
 • Λάδια και λιπαντικά
 • Λύσεις συσκευασίας και χειρισμού υλικών
 • Παραγωγή και προμήθεια ενέργειας
 • Ηλεκτρικά εργαλεία και εξοπλισμός
 • Όργανα δοκιμών και μετρήσεων

Αυτοκινητοβιομηχανία

Στις μέρες μας ο κλάδος αυτός χαρακτηρίζεται από την καινοτομία και την ενσωμάτωση πολλών διαφορετικών επιστημών, όπως μηχανολογία, ηλεκτρολογία ή ηλεκτρονική μηχανική, τεχνολογία ασφαλείας και τεχνολογία συστημάτων πληροφορικής. Ο σχεδιασμός εσωτερικών χώρων, η εργονομία και τα ενσωματωμένα συστήματα πλοήγησης και ψυχαγωγίας είναι επίσης έννοιες που διεκδικούν μια θέση στη μετάφραση αυτού του είδους περιεχομένου.

Είτε θέλετε να μεταφράσετε ανταλλακτικά αυτοκινήτων, εγχειρίδια χρήσης, ένα παγκόσμιο σύστημα εντοπισμού θέσης (GPS), δελτία δεδομένων ασφαλείας, υλικό μάρκετινγκ ή τον ιστότοπό σας, μπορούμε να διασφαλίσουμε ότι η μεταφρασμένη τεκμηρίωσή σας θα είναι τεχνικά ακριβής και πολιτισμικά κατάλληλη και θα ανταποκρίνεται στον προϋπολογισμό σας και στα σημαντικά ορόσημα του χρόνου διάθεσης στην αγορά.

Τα είδη περιεχομένου που έχουμε μεταφράσει και προσαρμόσει τοπικά για τον κλάδο της αυτοκινητοβιομηχανίας περιλαμβάνουν:

 • Εγχειρίδια χειρισμού και σέρβις

 • Τεχνικά δελτία και δελτία σέρβις

 • Κατάλογοι ανταλλακτικών και εξαρτημάτων αυτοκινήτων

 • Προγράμματα ηλεκτρονικής μάθησης και εκπαιδευτικό υλικό

 • Ιστότοποι

 • Υλικό πωλήσεων και μάρκετινγκ

 • Λογισμικό

 • Νομικά έγγραφα

Ενέργεια και περιβάλλον

Στην εποχή μας, τα ενεργειακά και περιβαλλοντικά ζητήματα βρίσκονται στο επίκεντρο της ευαισθητοποίησης των επιχειρήσεων, των κυβερνήσεων και του κοινού.

Με την ταχεία αύξηση της ζήτησης για ενέργεια και νέες πηγές ενέργειας, γίνεται πιο επιτακτική η ανάγκη των εταιρειών κοινής ωφελείας να εξελίξουν τις υποδομές τους, να βελτιώσουν τις υπηρεσίες τους και να εξορθολογήσουν την απόδοσή τους. Παράλληλα, οι επιχειρήσεις παγκοσμίως στρέφονται σε λύσεις πιο φιλικές προς το περιβάλλον και οι κυβερνήσεις οφείλουν να θεσπίζουν νόμους που αντιμετωπίζουν περιβαλλοντικές και ενεργειακές ανησυχίες.

Δεδομένου ότι οι εξελίξεις τρέχουν σε αυτόν τον τομέα, είναι πιο σημαντικό από ποτέ να καταστήσετε το περιεχόμενό σας προσιτό σε όλα τα κοινά. Έχοντας μακρά εμπειρία στην παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών στον τομέα της ενέργειας, είμαστε έτοιμοι να χρησιμοποιήσουμε τις γνώσεις και την εμπειρογνωμοσύνη μας για να σας βοηθήσουμε να υλοποιήσετε τους στόχους σας όσον αφορά τη μετάφραση και την τοπική προσαρμογή σε διαφορετικούς τύπους περιεχομένου:

 • Περιβαλλοντικές πολιτικές

 • Εταιρικά συμφωνητικά

 • Αξιολογήσεις περιβαλλοντικών επιπτώσεων

 • Καμπάνιες μάρκετινγκ πολυμέσων

 • Τεχνικά εγχειρίδια

 • Έγγραφα κανονιστικών ρυθμίσεων και συμμόρφωσης

 • Έγγραφα πνευματικής ιδιοκτησίας και διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας

 • Υλικό εκπαίδευσης και ηλεκτρονικής μάθησης

Βιομηχανία και βαρέα μηχανήματα

Η τεχνική ακρίβεια και η εμπειρογνωμοσύνη είναι προφανώς εξαιρετικά σημαντικές παράμετροι σε κάθε μετάφραση για τον βιομηχανικό τομέα. Αλλά δεν είναι πλέον οι μόνες παράμετροι που πρέπει να λαμβάνονται υπόψη. Η αναγνωρισιμότητα της επωνυμίας, η αφοσίωση των πελατών, οι ρυθμιστικές απαιτήσεις και οι απαιτήσεις ασφαλείας, καθώς και ο έλεγχος του κόστους της τοπικής προσαρμογής αποτελούν επίσης σημαντικές κινητήριες δυνάμεις.

Η συνεργασία με έναν επαγγελματία πάροχο γλωσσικών υπηρεσιών, που έχει εμπειρία σε διαφορετικούς τύπους περιεχομένου και βαθιά γνώση της αγοράς-στόχου και παρακολουθεί τις τρέχουσες τεχνολογίες στη μηχανική μάθηση και την υποβοηθούμενη από υπολογιστή μετάφραση, αποτελεί μια επιχειρηματικά ορθή επιλογή.

Η εμπειρία μας εκτείνεται σε πολλούς διαφορετικές εφαρμογές και βιομηχανικούς τομείς:

 • Γεωργικά μηχανήματα

 • Υπηρεσίες αεροδρομίου

 • Κατασκευές, γεωργικά μηχανήματα και λοιπός βαρύς εξοπλισμός

 • Αμυντικός εξοπλισμός

 • Ηλεκτρονικά εξαρτήματα

 • Ενέργεια, νερό και υπηρεσίες κοινής ωφέλειας

 • Προϊόντα διήθησης

 • Συστήματα θέρμανσης, εξαερισμού και κλιματισμού (HVAC)

 • Βαρέα οχήματα

 • Βιομηχανικός εξοπλισμός

 • Μηχανολογία

 • Μηχανοκίνητα οχήματα, μηχανική, μηχανήματα και μεταφορές

 • Μοτοσικλέτες

 • Λάδια και λιπαντικά

 • Λύσεις συσκευασίας και χειρισμού υλικών

 • Παραγωγή και προμήθεια ενέργειας

 • Ηλεκτρικά εργαλεία και εξοπλισμός

 • Όργανα δοκιμών και μετρήσεων

Γιατί να εμπιστευτείτε την ORCO

Επαγγελματίες μεταφραστές με ειδικές γνώσεις: Χρησιμοποιούμε μεταφραστές που ειδικεύονται στο αντίστοιχο τεχνικό θέμα, ώστε να συνδυάζουμε τόσο τη γλωσσική όσο και την τεχνική εμπειρογνωμοσύνη.

Πολυετή εμπειρία στη διαχείριση έργων: Εφαρμόζουμε ευέλικτες ροές εργασίας τοπικής προσαρμογής και πρακτικές διαχείρισης έργων εδώ και δεκαπέντε χρόνια. Οι έμπειροι διαχειριστές έργων μας μπορούν να σας καθοδηγήσουν στις δυσκολίες της τοπικής προσαρμογής του περιεχομένου σας με επαγγελματισμό, αντιμετωπίζοντας κάθε πρόκληση δυναμικά και υπεύθυνα και πάντα με ευαισθησία στις ανάγκες σας και με επίκεντρο την ικανοποίησή σας.

Κορυφαία ποιότητα: Οι υπηρεσίες μας είναι πιστοποιημένες σύμφωνα με τα πρότυπα ISO 17100, ISO 9001 και ISO 27001.

Αξιοποίηση των τελευταίων τεχνολογιών μετάφρασης: Χρησιμοποιούμε αυτοματοποιημένη υποβοηθούμενη από υπολογιστή μετάφραση και μηχανική μετάφραση για να επιτύχουμε υψηλότερη παραγωγικότητα, χαμηλότερο κόστος και συνέπεια στην ορολογία.

Μεγάλη εμπειρία σε τεχνικές μεταφράσεις για διάφορους βιομηχανικούς τομείς: Με την πάροδο των ετών, έχουμε αποκτήσει εμπειρία σε πολλούς διαφορετικούς τεχνικούς τομείς, από την αυτοκινητοβιομηχανία έως την ενέργεια και τον κατασκευαστικό εξοπλισμό.

Ζητήστε προσφορά για το έργο σας, μάθετε περισσότερα για τις υπηρεσίες μας ή ενημερωθείτε για τις μεταφραστικές λύσεις Trados.

Εάν ενδιαφέρεστε να γίνετε μέλος της ομάδας μας, δείτε τις διαθέσιμες επιλογές στην ειδική ενότητα «Ευκαιρίες συνεργασίας».

Back to top
© ORCO S.A. Registered in Greece