ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ
ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΤΟΜΕΑΣ

Μεταφέροντας το μήνυμα σε πολίτες διαφορετικών εθνικοτήτων


Μεταφράσεις για την Ευρωπαϊκή Ένωση

Η ORCO έχει μια μεγάλη και πετυχημένη πορεία στο χώρο των μεταφράσεων για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Συνεργαζόμαστε με τα περισσότερα θεσμικά όργανα της ΕΕ, για τα οποία έχουμε μεταφράσει πάνω από 700.000 σελίδες στο πλαίσιο διαφορετικών συμβάσεων, σε πάνω από 32 γλωσσικούς συνδυασμούς.

Τα έργα της ΕΕ απαιτούν ομάδες μεταφραστών υψηλής εξειδίκευσης και άρτια δομημένες διαδικασίες, καθώς έχουν πολύ υψηλές απαιτήσεις ποιότητας. Η επιτυχία σε αυτόν τον τομέα προϋποθέτει ευελιξία, δημιουργικότητα και πειθαρχία σε αυστηρές διαδικασίες και κανόνες. Στην ORCO έχουμε καταφέρει να αντεπεξέλθουμε με επιτυχία σε αυτές τις προδιαγραφές και έχουμε την τιμή να περιλαμβάνονται οι ακόλουθοι διακεκριμένοι οργανισμοί στο πελατολόγιό μας.

 • Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο (ΕΚ)

 • Ευρωπαϊκή Επιτροπή
 • Επιτροπή των Περιφερειών (ΕτΠ)
 • Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή (ΕΟΚΕ)
 • Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο
 • Μεταφραστικό Κέντρο των Οργάνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης (CdT)
 • Υπηρεσία Εκδόσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης (OP)
 • Συμβούλιο της Ευρωπαικής Ένωσης

Προκλήσεις των μεταφράσεων της ΕΕ

Αν και παρόμοιοι κανόνες ισχύουν σε πολλούς τομείς της μετάφρασης, στα έργα της ΕΕ δεν υπάρχει περιθώριο συμβιβασμού.
 • Υψηλά πρότυπα ποιότητας: ελέγχονται με συνεχή παρακολούθηση και συστηματική αξιολόγηση της ποιότητας
 • Αυστηρές προθεσμίες: οι καθυστερήσεις δεν γίνονται αποδεκτές και επιφέρουν σημαντικές οικονομικές κυρώσεις
 • Ροές εργασίας πολλαπλών βημάτων: οι καλά δομημένες διαδικασίες και η έξυπνη αξιοποίηση της τεχνολογίας είναι απαραίτητη προϋπόθεση
 • Καλά τεκμηριωμένες μεταφράσεις: απαιτείται διεξοδική έρευνα της σχετικής νομοθεσίας και των παράλληλων κειμένων
 • Γλωσσικοί κανόνες: τα διάφορα είδη κειμένων διέπονται από τυποποιημένους γλωσσικούς και υφολογικούς κανόνες και πρότυπα που πρέπει να τηρούνται
 • Συνέπεια ορολογίας: η ορολογία και η διατύπωση πρέπει να είναι τεκμηριωμένη και συνεπής με τη νομοθεσία και τα έγγραφα που έχουν δημοσιευτεί στο παρελθόν, καθώς τυχόν ασυνέπειες θα μπορούσαν να έχουν νομικές συνέπειες ή και να αποπροσανατολίσουν το μεγάλο αναγνωστικό κοινό των εγγράφων

Αποδεδειγμένη εξειδίκευση σε πλήθος θεματικών πεδίων

Τα έργα που αναλαμβάνουμε γι’ αυτούς τους πελάτες μεταφράζονται σε διάφορες ευρωπαϊκές γλώσσες και καλύπτουν πλήθος θεματικών πεδίων και αντικειμένων. Τα έγγραφα προέρχονται κυρίως από τον κοινωνικοπολιτικό, τον νομικό και τον χρηματοπιστωτικό τομέα και καλύπτουν διάφορα θέματα, από τη γεωργία και την αλιεία, έως τραπεζικά θέματα, το εμπόριο, την τεχνολογία και την εκπαίδευση. Επιπλέον, τα έργα περιλαμβάνουν είδη εγγράφων που εξυπηρετούν διαφορετικούς σκοπούς, όπως νομικά, ενημερωτικά, εκπαιδευτικά καθώς και έγγραφα πολιτικής.

Τομέας

 • Γεωργία

 • Ανταγωνισμός και εμπόριο

 • Οικονομικά θέματα

 • Εργασία και κοινωνικές υποθέσεις

 • Ενέργεια και περιβάλλον

 • Δικαιώματα του ανθρώπου 

 • Μεταναστευτική πολιτική

 • Κινητικότητα και μεταφορές

 • Περιφερειακή πολιτική και αστική ανάπτυξη

 • Έρευνα και καινοτομία

 • Τεχνολογία και επικοινωνία

 • Τουρισμός και πολιτισμός

Είδη περιεχομένου

 • Νομοθεσία (κανονισμοί, οδηγίες, αποφάσεις)

 • Υλικό εκπαίδευσης και ηλεκτρονικής μάθησης 

 • Ιστότοποι και εφαρμογές

 • Προτάσεις, οδηγίες και κανονισμοί

 • Νομικά έγγραφα

 • Εκθέσεις και έγγραφα εργασίας

 • Μελέτες και εκθέσεις

 • Δελτία Τύπου, ενημερώσεις και φυλλάδια

Μεταφράσεις για τον δημόσιο τομέα

Οι κρατικοί φορείς και οι διεθνείς οργανισμοί πρέπει να επικοινωνούν με το κοινό τους με σαφήνεια και αμεσότητα. Και πρέπει να μπορούν να το κάνουν αποτελεσματικά και με οικονομικά αποδοτικό τρόπο.

Οι φορείς του δημόσιου τομέα χρειάζονται έναν πάροχο γλωσσικών υπηρεσιών που μπορεί να:

 • Μεταφέρει το περιεχόμενό τους με ακριβή και κατάλληλο τρόπο στις διάφορες νομικά επιβεβλημένες γλώσσες-στόχους

 • Αντιλαμβάνεται τη σημασία του συνδυασμού ταχύτητας και ποιότητας

 • Προσαρμόζεται στις εσωτερικές τους διαδικασίες και ροές εργασίας

 • Βοηθήσει κατά τη μετάβασή τους στον ψηφιακό κόσμο

Είμαστε υπερήφανοι που έχουμε κάποιους από τους μεγαλύτερους διεθνείς και τοπικούς οργανισμούς ανάμεσα στους πελάτες μας, μεταξύ των οποίων συγκαταλέγονται τοπικοί οργανισμοί δημόσιας διοίκησης και παγκόσμιες ή διεθνείς μη κερδοσκοπικές οργανώσεις.

 • Κεντρική Τράπεζα της Ελλάδος

 • Δήμος Νέας Υόρκης

 • Γιατροί του κόσμου

 • Ευρωπαϊκή Ογκολογική Νοσηλευτική Εταιρεία (EONS)

 • Ευρωπαϊκή Ένωση

 • Επιτροπή Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων (ΕΕΕΠ)

 • Ελληνικός Οργανισμός Τυποποίησης (ΕΛΟΤ)

 • Διεθνής Οργανισμός Σώστε τα Παιδιά (Save the Children)

 • Εταιρεία κατά της κακοποίησης του παιδιού (ΕΛΙΖΑ)

 • Παιδικά χωριά SOS Ελλάδος

 • Διεθνής Ομοσπονδία Θαλασσαιμίας

 • Ταμείο των Ηνωμένων Εθνών για τα Παιδιά (UNICEF)

 • Οικουμενικό Σύμφωνο των Ηνωμένων Εθνών

 • Ύπατη Αρμοστεία των Ηνωμένων Εθνών για τους Πρόσφυγες (UNHCR)

Τι προσφέρει η ORCO

Πείρα: Πάνω από 10 χρόνια, 27 γλωσσικοί συνδυασμοί και 700.000 σελίδες επιτυχημένων μεταφράσεων στο πλαίσιο πολύγλωσσων μεταφραστικών συμβολαίων με όλα τα μεγάλα θεσμικά όργανα της ΕΕ

Ποιότητα: Άψογο ιστορικό ποιότητας με μέση βαθμολογία 96,6% στα μεγαλύτερά τρέχοντα συμβόλαιά μας

Εξειδίκευση: Προηγμένες μέθοδοι για την υλοποίηση σύνθετων ροών εργασίας που αναπτύχθηκαν με την πάροδο του χρόνου

Τεχνολογία: Χρήση των πιο σύγχρονων εργαλείων γλωσσικής τεχνολογίας και ανάπτυξη προσαρμοσμένων αυτοματισμών για τη βελτιστοποίηση των διαδικασιών και τη διασφάλιση της ταχύτητας και της ποιότητας

Προσωπικό: Προσεκτικά επιλεγμένοι και διεξοδικά δοκιμασμένοι μεταφραστές κειμένων της ΕΕ με εξειδίκευση στον τομέα τους και άριστες επιδόσεις

Ζητήστε προσφορά για το έργο σας, μάθετε περισσότερα για τις υπηρεσίες μας ή ενημερωθείτε για τις μεταφραστικές λύσεις Trados.

Εάν ενδιαφέρεστε να γίνετε μέλος της ομάδας μας, δείτε τις διαθέσιμες επιλογές στην ειδική ενότητα «Ευκαιρίες συνεργασίας».

Back to top
© ORCO S.A. Registered in Greece