ΑΝΟΙΓΟΝΤΑΣ ΤΟ ΔΡΟΜΟ ΣΕ ΝΕΕΣ ΑΓΟΡΕΣ

Εξειδικευμένες υπηρεσίες μετάφρασης και τοπικής προσαρμογής που μπορούν να μεταμορφώσουν το περιεχόμενό σας για να προσεγγίσετε το παγκόσμιο κοινό.

ΕΔΩ ΚΑΙ 40 ΧΡΟΝΙΑ ΠΑΡΕΧΟΥΜΕ ΣΥΝΔΥΑΣΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
ΤΟΠΙΚΗΣ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ

Στο σημερινό παγκοσμιοποιημένο τοπίο, οι γλώσσες δεν πρέπει να αποτελούν τροχοπέδη για την εμπορική σας παρουσία σε οποιαδήποτε χώρα. Η εταιρεία μας, σε βάθος δεκαετιών, έχει αποκτήσει σημαντική εμπειρία στην εξάλειψη τέτοιων εμποδίων για λογαριασμό των πελατών της. Σχεδιάζουμε και παρέχουμε εξατομικευμένες λύσεις μετάφρασης και τοπικής προσαρμογής σύμφωνα με τις προδιαγραφές σας. Εφαρμόζουμε επίσης προηγμένες μεθόδους και δοκιμασμένες τεχνολογίες, οι οποίες σας βοηθούν να επικοινωνείτε με ευκολία και σαφήνεια με τις αγορές που έχετε επιλέξει στην τοπική τους γλώσσα.

ΕΥΡΥ ΦΑΣΜΑ ΚΛΑΔΩΝ

Διαθέτουμε ομάδες που ειδικεύονται αποκλειστικά σε συγκεκριμένους τομείς, όπως οι βιοεπιστήμες, η τοπική προσαρμογή λογισμικού, τα βιντεοπαιχνίδια, ο τεχνικός και κατασκευαστικός τομέας, το ηλεκτρονικό εμπόριο, το μάρκετινγκ, η ηλεκτρονική μάθηση, ο τουρισμός και τα ταξίδια, μεταξύ άλλων. Ένα μεγάλο τμήμα της εταιρείας ασχολείται αποκλειστικά με έργα για δημόσιους φορείς, κυβερνητικές αρχές και διεθνείς οργανισμούς, όπως η Ευρωπαϊκή Ένωση και τα Ηνωμένα Έθνη.

ΜΕΤΑΦΡΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ

Η ORCO, εδώ και 12 χρόνια, παρέχει μεταφραστικές υπηρεσίες στους φορείς και τα θεσμικά όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης αλλά και σε άλλους δημόσιους και διεθνείς οργανισμούς. Μέσα σε αυτό το διάστημα, έχουμε μεταφράσει πάνω από 700.000 σελίδες, οι οποίες καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα διαφορετικών πεδίων, σε πάνω από 32 γλωσσικούς συνδυασμούς. Τα πεδία αυτά ποικίλλουν, καθώς αφορούν τόσο γενικές υποθέσεις της ΕΕ, όσο και νομικά, οικονομικά, επιστημονικά και τεχνικά θέματα. Ο μέσος όρος βαθμολογίας ποιότητας των συγκεκριμένων έργων μας ξεπερνά το 95%.

CLIENTS

 • CLIENTS

  We have been working with ORCO since 2013 and throughout all the years of our collaboration we have enjoyed an excellent partnership. ORCO has never failed to deliver top-notch localization services into various languages on time and within budget and has always tackled all challenges proactively and successfully.

  AHI Carrier
 • CLIENTS

  An awesome partner and a wonderful, professional team of people that we very much enjoy working with. Tackling our challenging multilingual translation projects into a specialized field such as homeopathy, they've never failed to provide top quality and outstanding customer service.

  Vithoulkas Compass
 • CLIENTS

  ORCO has been providing us with localization consulting services since 2007. We engaged with ORCO, in its capacity as local Trados partner, in order to select a comprehensive CAT tool solution to meet our needs. ORCO assisted us with the implementation of Trados GroupShare in our workflow, a worthwhile undertaking that resulted in cost cutting and optimizing our processes across all translation activities. ORCO's experienced consultants and trainers were invaluable in the succesful migration of our workflow to the new system. Throughout the course of our collaboration, ORCO has proven a valuable and reliable partner, demonstrating ability to produce all project deliverables conforming to high quality specifications.

  A major government institution
 • ΠΕΛΑΤΕΣ

  Συνεργαζόμαστε με την ORCO από το 2013 και όλα τα χρόνια της συνεργασίας μας έχουν κυλήσει εξαιρετικά. Η ORCO μάς παρέχει κορυφαίες υπηρεσίες τοπικής προσαρμογής σε διάφορες γλώσσες, πάντα εντός προθεσμίας και προϋπολογισμού, αντιμετωπίζοντας ανελλιπώς όλες τις προκλήσεις προορατικά και με επιτυχία.

  AHI Carrier
 • ΠΕΛΑΤΕΣ

  Η ORCO είναι ένας φοβερός συνεργάτης και διαθέτει μια υπέροχη και επαγγελματική ομάδα ανθρώπων, με την οποία απολαμβάνουμε πολύ να συνεργαζόμαστε. Τα απαιτητικά και πολύγλωσσα μεταφραστικά έργα μας στον εξειδικευμένο κλάδο της ομοιοπαθητικής δεν αποτέλεσαν ποτέ εμπόδιο για την κορυφαία ποιότητα και την εξαιρετική εξυπηρέτηση πελατών που παρέχει η ORCO.

  Vithoulkas Compass
 • ΠΕΛΑΤΕΣ

  Η ORCO μάς παρέχει συμβουλευτικές υπηρεσίες τοπικής προσαρμογής από το 2007. Συνεργαστήκαμε με την ORCO, υπό την ιδιότητά της ως τοπικού συνεργάτη της Trados, προκειμένου να επιλέξουμε μια ολοκληρωμένη λύση εργαλείων CAT που θα ανταποκρινόταν στις ανάγκες μας. Η ORCO μάς βοήθησε στην ενσωμάτωση του Trados GroupShare στη ροή εργασίας μας, γεγονός που είχε ως αποτέλεσμα τη μείωση του κόστους και τη βελτιστοποίηση των διαδικασιών μας σε όλες τις μεταφραστικές δραστηριότητες. Οι έμπειροι σύμβουλοι και εκπαιδευτές της ORCO ήταν απαραίτητοι για την επιτυχία της διαδικασίας της μετάβασης της ροής εργασίας μας στο νέο σύστημα. Η ORCO, κατά τη διάρκεια της συνεργασίας μας, έχει αποδείξει ότι είναι πολύτιμος και αξιόπιστος συνεργάτης, καθώς επιδεικνύει συνεχώς την ικανότητά της να προετοιμάζει όλα τα παραδοτέα του έργου σύμφωνα με προδιαγραφές υψηλής ποιότητας.

  A major government institution

Back to top
© ORCO S.A. Registered in Greece