Follow us

ORCO S.A. on LinkedIn ORCO S.A. on Facebook ORCO S.A. on Twitter
 
Plunet BusinessManager - Business und Translation Management System
 

Μεταφραστική μνήμη

Context Match: Περάστε την ακρίβεια σε άλλο επίπεδο: αυτή η λειτουργία παρέχει αντιστοιχίσεις σε ποσοστό "άνω του 100%", αναγνωρίζοντας τη θέση και το συγκείμενο του εκάστοτε segment, ώστε να έχετε πάντα τη βέλτιστη μετάφραση. Δεν απαιτείται καμία περίπλοκη εγκατάσταση ή ρύθμιση!
 
Απλοποιημένη διαχείριση έργων: Με το SDL Trados Studio, μπορείτε να κάνετε πολλά περισσότερα από μια απλή μετάφραση. Μπορείτε επίσης να διαχειρίζεστε γλώσσες, αρχεία και προθεσμίες, όλα από το ίδιο μέρος.
 
Αυτοματοποιημένη προετοιμασία έργων: Το SDL Trados Studio μπορεί να σας βοηθήσει να προετοιμάζετε αυτόματα τα αρχεία ενός έργου μέσω ενός οδηγού που μπορεί να προσαρμοστεί και ο οποίος εκτελεί ακόμα και τις πλέον επαναλαμβανόμενες εργασίες.
 
Αναφορές:Η καταμέτρηση λέξεων, η ανάλυση κειμένων και η δημιουργία αναφορών πραγματοποιούνται αυτόματα, ενώ τα στοιχεία αποθηκεύονται παράλληλα με το έργο. Αυτό σημαίνει ότι μπορείτε ανά πάσα στιγμή να γνωρίζετε την κατάσταση κάθε έργου.
 
Παρακολούθηση αλλαγών: Δε θα χάσετε ποτέ ξανά κάποιο στοιχείο αναθεώρησης, χάρη στην ενσωματωμένη λειτουργία παρακολούθησης αλλαγών. Η λειτουργία επιτρέπει στους χρήστες να πραγματοποιούν αλλαγές με σιγουριά και να αποδέχονται ή να απορρίπτουν αλλαγές με ευκολία και χωρίς πολλά κλικ, δίνοντάς τους πλήρη έλεγχο στη διαδικασία αναθεώρησης.
 
SDL OpenExchange για όσους δεν διαθέτουν το Studio: Συνεργάζεστε με αναθεωρητές που δεν χρησιμοποιούν το Studio; Αυξήστε την ευελιξία του Studio 2021 μέσω μιας ευρείας γκάμας εφαρμογών από το SDL OpenExchange.
 
Βελτιωμένος έλεγχος διασφάλισης ποιότητας (QA Check): Ο αυτοματοποιημένος έλεγχος διασφάλισης ποιότητας (QA) επισημαίνει τα λάθη στη μετάφραση, όπως ενδεικτικά προβλήματα στη στίξη, την ορολογία και τη συνέπεια στην απόδοση. Ο νέος οδηγός αυτού του ελέγχου απλοποιεί και επιταχύνει τη διαδικασία αναθεώρησης.
 
Ενσωματωμένη ή μεμονωμένη δυνατότητα διαχείρισης ορολογίας: Η ακρίβεια στην ορολογία παίζει καθοριστικό ρόλο στη δημιουργία μεταφράσεων υψηλής ποιότητας. Χάρη στην ενσωμάτωση του SDL MultiTerm, οι χρήστες είναι σε θέση να χρησιμοποιούν πάντα τους σωστούς όρους. Το SDL MultiTerm, το οποίο περιλαμβάνεται επίσης ως μεμονωμένη εφαρμογή με την αγορά του SDL Trados Studio, αποτελεί την πιο αξιόπιστη λύση της αγοράς όσον αφορά την ορολογία.
 
Σύνδεση με εργαλεία μηχανικής μετάφρασης: Δε βρίσκετε αντιστοιχίσεις για κάποιο segment στη μνήμη; Η μηχανική μετάφραση είναι εδώ για να σας βοηθήσει. Μπορείτε να αποκτάτε εύκολα πρόσβαση μέσα από το περιβάλλον επεξεργασίας.
 
QuickPlace™ για μέγιστη αποτελεσματικότητα: Διευκολύνει την εφαρμογή μορφοποίησης, καθώς και την εισαγωγή ετικετών (tag) και μεταβλητών στη μετάφραση. Το QuickPlace παρέχει έξυπνες προτάσεις με βάση το περιεχόμενο του κειμένου-πηγή που καθιστούν πανεύκολη τη μετάφραση κάθε τύπου αρχείου.
 
Μηχανισμός μεταφραστικής μνήμης RevleX™ Ένας πρωτοποριακός μηχανισμός μεταφραστικής μνήμης, ο οποίος παρέχει πληθώρα νέων δυνατοτήτων εξοικονόμησης χρόνου, όπως το Context Match, τη βελτιωμένη αναζήτηση Concordance και πολλές άλλες.
 
Λιτό, φιλικό περιβάλλον Σαφές και εύχρηστο περιβάλλον μετάφρασης με ελάχιστες ετικέτες (tag), το οποίο σας επιτρέπει να μεταφράζετε ταχύτερα τα έγγραφά σας.
 
Προεπισκόπηση σε πραγματικό χρόνο Δείτε το τελικό έγγραφο ενώ μεταφράζετε, εξοικονομήστε χρόνο από τη διαδικασία DTP και προσαρμόστε καλύτερα τις μεταφράσεις σας. Η προεπισκόπηση σε πραγματικό χρόνο είναι διαθέσιμη προς το παρόν για αρχεία DOC/DOCX, HTML και XML. Για όλες τις υπόλοιπες μορφές αρχείων είναι διαθέσιμη η κλασική προεπισκόπηση.
 

 

Εκδόσεις

Το SDL Trados Studio διατίθεται σε τρεις εκδόσεις: Starter, Freelance και Professional. Ο λόγος για την ύπαρξη ξεχωριστών εκδόσεων είναι ότι οι μεταφραστές που εργάζονται ως ελεύθεροι επαγγελματίες δεν χρειάζονται συνήθως όλες τις λειτουργίες που διαθέτει η άδεια χρήσης της πλήρους έκδοσης Professional. Στις πρόσθετες δυνατότητες της έκδοσης Professional περιλαμβάνονται:
Δυνατότητα εργασίας σε δίκτυο: Η επαγγελματική μας έκδοση έχει δυνατότητα σύνδεσης σε δίκτυο και μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε δίκτυα που ελέγχονται από τομέα (domain controlled).
Δημιουργία λεξικού AutoSuggest: Η δημιουργία λεξικού με την επαναστατική νέα δυνατότητα AutoSuggest είναι διαθέσιμη μόνο στην έκδοση Professional. Στην έκδοση Freelance είναι δυνατό το άνοιγμα και η χρήση λεξικών AutoSuggest, αλλά δεν είναι δυνατή η δημιουργία τους.
Αυτοματοποιημένη προετοιμασία και διανομή έργων: Δημιουργήστε και διανείμετε έργα με την τεχνολογία SDL Package. Στην έκδοση Freelance είναι δυνατό μόνο το άνοιγμα και η επιστροφή πακέτων. Λάβετε υπόψη ότι η δημιουργία έργων είναι δυνατή στην έκδοση Freelance, αλλά η τεχνολογία SDL Package και η δυνατότητα δημιουργίας προσαρμοσμένων ακολουθιών για τις εργασίες είναι διαθέσιμες μόνο στην έκδοση Professional.
Απεριόριστη γλωσσική υποστήριξη: Εργαστείτε με όσες γλώσσες θέλετε.Η έκδοση Freelance υποστηρίζει έως και 5 γλώσσες (επιλέγονται κατά την εγκατάσταση).
SDL PerfectMatch 2.0: Δημιουργήστε πλήρεις αντιστοιχίσεις PerfectMatch (αντιστοιχίσεις 100% στα ακριβή συμφραζόμενά τους), αξιοποιώντας τα δίγλωσσα αρχεία που έχετε μεταφράσει κατά το παρελθόν. Οι χρήστες στην έκδοση Freelance θα είναι σε θέση να χρησιμοποιούν αντιστοιχίσεις PerfectMatch, αλλά όχι να τις δημιουργούν.

 

Εφαρμογές

SDL MultiTerm 2021
Το SDL MultiTerm 2021 είναι το εργαλείο για τη διαχείριση ορολογίας που ενσωματώνεται στο SDL Trados Studio 2021 και σας επιτρέπει να προσθέτετε, να εφαρμόζετε, να επεξεργάζεστε και να διαχειρίζεστε τους όρους σας μέσα στο μεταφραστικό περιβάλλον. Εισάγοντας στις μεταφράσεις τους εγκεκριμένη ορολογία, οι μεταφραστές μπορούν να διασφαλίζουν υψηλά επίπεδα γλωσσικής συνοχής και ποιότητας.

SDL Passolo Essential
Η τοπική προσαρμογή λογισμικού συνίσταται στη μετάφραση και την προσαρμογή κάποιου λογισμικού ή προϊόντος web και όλης της σχετικής τεκμηρίωσης, όπως των εικονιδίων, των διάφορων συμβολοσειρών ή των μενού. Ως μέρος του πακέτου Studio 2021, το SDL Passolo Essentials 2018 σάς επιτρέπει να ξεκινάτε με ευκολία έργα μετάφρασης για γραφικά περιβάλλοντα εργασίας λογισμικού (τοπική προσαρμογή λογισμικού).

SDL Trados WinAlign
Το SDL Trados WinAlign προσφέρει μια διαφορετική μέθοδο για τη δημιουργία μεταφραστικών μνημών, αξιοποιώντας κείμενα που έχουν ήδη μεταφραστεί (πρωτότυπα και μεταφράσεις). Χρησιμοποιώντας την αυτόματη αντιστοίχιση πρωτοτύπων και μεταφράσεων, μπορείτε να εισάγετε τα αντιστοιχισμένα ζευγάρια στη μεταφραστική μνήμη για μελλοντική χρήση.

SDL PerfectMatch™
Το SDL PerfectMatch™ είναι μια εξελιγμένη εφαρμογή, η οποία έχει τη δυνατότητα να διακρίνει τις διαφορές ανάμεσα στα συμφραζόμενα στις αντιστοιχίσεις προτάσεων 100%, διασφαλίζοντας με αυτόν τον τρόπο ότι οι αντιστοιχίσεις 100% θα ταιριάζουν απόλυτα με τα συμφραζόμενα, προτού εισαχθούν στο μεταφραστικό έργο. Ως εκ τούτου, εξοικονομείτε πολύτιμο χρόνο από την επιμέλεια και έχετε τη δυνατότητα να αναλαμβάνετε περισσότερα μεταφραστικά έργα.

SDL BeGlobal Community
Το SDL Trados Studio 2021 παρέχει τη δυνατότητα απρόσκοπτης ενσωμάτωσης του SDL BeGlobal Community, μιας μηχανής μηχανικής μετάφρασης η οποία είναι διαθέσιμη απευθείας μέσα από το Studio 2019. Η σύνδεση στο SDL BeGlobal επιτρέπει στους μεταφραστές να απολαμβάνουν τα οφέλη του post-editing στην παραγωγικότητα, λαμβάνοντας άμεσα μεταφράσεις όταν ο βαθμός ομοιότητας με τα δεδομένα της μεταφραστικής μνήμης δεν υπερβαίνει ένα καθορισμένο όριο.

Εφαρμογές SDL OpenExchange
Το SDL Trados Studio 2021 περιλαμβάνει μια σειρά εφαρμογών από το SDL OpenExchange, τη διαδικτυακή αγορά που προσφέρει εφαρμογές για υποβοήθηση σε ένα ευρύ φάσμα διαδικασιών, οι οποίες αφορούν στη μετάφραση, την αναθεώρηση και τη διαχείριση ορολογίας. Αυτές περιλαμβάνουν μετατροπείς παλαιών τύπων αρχείων, εργαλεία για τη διαχείριση μεταφραστικών μνημών και χρήσιμες εφαρμογές για την αυτοματοποίηση πολλών κοινών εργασιών, οι οποίες διαφορετικά θα ολοκληρώνονταν χειροκίνητα.

  • Plunet BusinessManager - Business und Translation Management System