Ευρωπαϊκά Θεσμικά Όργανα & Διεθνείς Οργανισμοί

Μια ειδική κατηγορία πελατών περιλαμβάνει εθνικούς, ευρωπαϊκούς και διεθνείς δημόσιους οργανισμούς, όπως: Ελληνικός Οργανισμός Τυποποίησης (ΕΛΟΤ), Τράπεζα της Ελλάδος, Ηνωμένα Έθνη (Ύπατη Αρμοστεία του Ο.Η.Ε για τους Πρόσφυγες, UNHCR), Μεταφραστικό Κέντρο των Οργάνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης (CDT), Γενική Διεύθυνση Μετάφρασης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (DGT) και Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο (ΕP).
 
Τα έργα που αναλαμβάνουμε για τους πελάτες αυτούς περιλαμβάνουν πολλούς συνδυασμούς γλωσσών και καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα θεματικών πεδίων. Τα κείμενα είναι κυρίως κοινωνικοπολιτικού, νομικού και οικονομικού χαρακτήρα και τα θέματά τους κυμαίνονται από τη γεωργία και την αλιεία μέχρι το εμπόριο, την τεχνολογία και την εκπαίδευση, μεταξύ άλλων. Επιπλέον, τα έργα αποτελούνται από διαφορετικούς τύπους εγγράφων, όπως π.χ. έγγραφα νομικής φύσης, ενημερωτικά ή επιμορφωτικά, οικονομικά ή έγγραφα που αφορούν γεωπολιτικές εκθέσεις, μελέτες και πολιτικές.

Με κάποιους από αυτούς τους πελάτες έχουμε μακρά συνεργασία (ΕΛΟΤ, Τράπεζα της Ελλάδος) ενώ με άλλους η συνεργασία μας είναι πιο πρόσφατη (UNHCR, CDT, EP, DGT). Όλοι όμως ανεξαιρέτως έχουν θέσει πολύ υψηλά πρότυπα και έχουν πολύ αυστηρές προδιαγραφές ποιότητας. Για τη διεκπεραίωση των έργων αυτών απαιτείται ειδική ομάδα έργου, η οποία απασχολείται αποκλειστικά στα συγκεκριμένα έργα, εξειδικευμένοι μεταφραστές και σύνθετες διαδικασίες. Η επιτυχία στον συγκεκριμένο τομέα προϋποθέτει ευελιξία, δημιουργικότητα και ικανότητα θέσπισης και τήρησης αυστηρών διαδικασιών και κανόνων. Η ORCO το έχει επιτύχει αυτό και είμαστε υπερήφανοι που έχουμε συμπεριλάβει αυτούς τους διακεκριμένους οργανισμούς στο πελατολόγιό μας.

 

Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ? Μεταφραστικό Κέντρο των Οργάνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης (CDT) ? Γενική Διεύθυνση Μετάφρασης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (DGT) ? Ηνωμένα Έθνη (Ύπατη Αρμοστεία του Ο.Η.Ε για τους Πρόσφυγες, UNHCR) ? Ελληνικός Οργανισμός Τυποποίησης (ΕΛΟΤ) ? Τράπεζα της Ελλάδος

  • Plunet BusinessManager - Business und Translation Management System