Τοπική Προσαρμογή Λογισμικού

 

SDL Passolo 2018
Το SDL Passolo είναι ένα εργαλείο τοπικής προσαρμογής λογισμικού το οποίο επιταχύνει τις πολυάριθμες τεχνικές λεπτομέρειες της τοπικής προσαρμογής λογισμικού και επιτρέπει στους χρήστες να επικεντρωθούν στη μετάφραση. Όταν εργάζεστε με το SDL Passolo μπορείτε να εμφανίζετε τα πλαίσια διαλόγου και τα μενού στα οποία θα εμφανίζονται οι μεταφράσεις. Αν το μήκος του κειμένου αλλάξει λόγω της μετάφρασης, οι τυχόν τροποποιήσεις που πρέπει να γίνουν στη διάταξη των παραθύρων διαλόγου και των φορμών μπορούν να γίνουν απευθείας από το SDL Passolo. Το SDL Passolo προσφέρει τα εργαλεία που απαιτούνται για την τοπική προσαρμογή όλων των στοιχείων που περιέχονται στο λογισμικό, όπως συμβολοσειρές, μενού, παράθυρα διαλόγου, bitmap και εικονίδια. Με το SDL Passolo μπορείτε να δημιουργήσετε τοπικά προσαρμοσμένες εκδόσεις λογισμικού, χωρίς να απαιτείται πρόσβαση στα αρχεία του κειμένου-πηγής ή στο περιβάλλον προγραμματισμού που χρησιμοποιήθηκε για την ανάπτυξη του λογισμικού. Η παροχή αυτόματων λειτουργιών κειμένου, συνεργασίας με τις κυριότερες μεταφραστικές μνήμες και επιλογής εργασίας με όλες τις κύριες μορφές των Windows, καθώς και με αρχεία κειμένου και αρχεία με ετικέτες, όπως τα XML και HTML, καθιστούν το SDL Passolo το πλέον προηγμένο εργαλείο τοπικής προσαρμογής λογισμικού.

  • Plunet BusinessManager - Business und Translation Management System