Μάρκετινγκ - Νομικά - Οικονομικά Κείμενα

Αν υπάρχει μια τάση που χαρακτηρίζει τη μορφή της σύγχρονης εμπορικής και επιχειρηματικής δραστηριότητας, αυτή είναι η παγκοσμιοποίηση. Δεν υπάρχουν πλέον αποκλεισμένες ή αυτόνομες αγορές και αυτό έχει τεράστιο αντίκτυπο στο χώρο της μετάφρασης. Πέρα από τα επίσημα έγγραφα, τα οποία είναι απαραίτητα για τη λειτουργία των εταιρειών που δραστηριοποιούνται διεθνώς, μεγάλη σημασία έχει και η μετάφραση του υλικού προώθησης και μάρκετινγκ, το οποίο αποτελεί στην ουσία το βασικό πλαίσιο επικοινωνίας μιας διεθνούς εταιρείας με την τοπική αγορά. Πέρα από την ανάγκη για αποτελεσματική επικοινωνία, υπάρχουν και νομικές προϋποθέσεις που πρέπει να πληρούν οι εταιρείες, καθώς η νομοθεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν επιτρέπει τη διάθεση προϊόντων αν δεν συνοδεύονται από τεκμηρίωση στην τοπική γλώσσα.

Η ORCO ήταν μια από τις πρώτες εταιρείες που ειδικεύτηκαν σε αυτόν τον τομέα, αναλαμβάνοντας τη μετάφραση μεγάλων όγκων εμπορικών, οικονομικών και νομικών κειμένων. Ενδεικτικά, η ORCO ειδικεύεται πλέον στη μετάφραση των εξής τύπων εγγράφων:

  • Συμβάσεις και νομικά κείμενα
  • Πνευματική ιδιοκτησία
  • Υπηρεσίες αναζήτησης και περιήγησης στο Internet
  • Διαφημιστικό υλικό και υλικό μάρκετινγκ
  • Εταιρικές και εμπορικές ιστοσελίδες
  • Δημόσια έγγραφα και πρότυπα
 

Allianz ? Coca Cola ? eBay ? Expedia ? IBM ? Libero ? Libresse ? Meetik ?

Oracle ? SAP

 

  • Plunet BusinessManager - Business und Translation Management System