Επιμόρφωση και Ηλεκτρονική Εκπαίδευση (eLearning)

Με την καθιέρωση των σύγχρονων συστημάτων υπολογιστών και στην αίθουσα διδασκαλίας, η παραδοσιακή αλληλεπίδραση του διδάσκοντα με τους διδασκομένους έχει μετατραπεί σε ένα ολοκληρωμένο online περιβάλλον εκπαίδευσης. Αυτές οι εξελίξεις στο χώρο της εκπαίδευσης και της επιμόρφωσης αποτελούν μια μεγάλη ευκαιρία για τον κλάδο της μετάφρασης καθώς δημιουργούνται μεγάλες ανάγκες για την τοπική προσαρμογή εκπαιδευτικού υλικού το οποίο μπορεί να χρησιμοποιηθεί για επαγγελματικές παρουσιάσεις, σεμινάρια, ακόμα και για σχολεία ή ανώτερα εκπαιδευτικά ιδρύματα. Ο νέος αυτός τομέας της ηλεκτρονικής εκπαίδευσης (e-Learning) είναι πολύ απαιτητικός σε ειδικές γνώσεις, ενώ απαιτεί και μια καλή γνώση των εθιμικών και των εκπαιδευτικών προτύπων της εγχώριας αγοράς. Η ORCO κάνει την είσοδό της σε αυτόν το νέο τομέα με ευθύνη και αξιοπιστία, εξασφαλίζοντας τον απόλυτο ποιοτικό έλεγχο που απαιτεί η μεταφορά της γνώσης από μια γλώσσα σε μια άλλη.

  • Εφαρμογές εκπαιδευτικού λογισμικού
  • Μάθηση μέσω Internet
  • Εκπαιδευτικά προγράμματα επαγγελματικής δεοντολογίας
  • Εφαρμογές ηλεκτρονικής εκπαίδευσης (E-learning)
  • Εκπαιδευτικό υλικό για πωλητές
 

LRN ? Ελληνικός δημόσιος και ιδιωτικός τομέας ? SAI Global ? Pfizer ? SQLearn

 

  • Plunet BusinessManager - Business und Translation Management System