Αυτοκίνητο - Μηχανολογία - Ενέργεια

Οι κλάδοι του αυτοκινήτου, του βιομηχανικού εξοπλισμού και της ενέργειας χρησιμοποιούν τις υπηρεσίες τοπικής προσαρμογής, αφενός για λόγους μάρκετινγκ και αφετέρου προκειμένου να συμμορφωθούν με τα πρότυπα ασφαλείας και τη διεθνή νομοθεσία σε όλες τις αγορές στις οποίες δραστηριοποιούνται. Η μετάφραση μεγάλων όγκων τεχνικών εγγράφων είναι μια από τις πιο περίπλοκες και απαιτητικές διαδικασίες για τις μεταφραστικές εταιρείες σε όλον τον κόσμο.

Η ORCO διαθέτει την απαραίτητη υποδομή για την ανάληψη και την επιτυχημένη ολοκλήρωση απαιτητικών τεχνικών έργων. Αυτό επιτυγχάνεται επιλέγοντας μεταφραστές και ειδικούς που έχουν εξειδικευτεί σε παρόμοια έργα και διαθέτουν ειδικές γνώσεις που σχετίζονται με το αντικείμενο του έργου. Είναι πολύ σημαντικό να δημιουργηθεί μια ομάδα για κάθε έργο η οποία θα μπορεί να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις του πελάτη, καθώς αυτές είναι πιθανό να αλλάξουν στην πορεία ενός έργου μεγάλης διάρκειας. Η ORCO έχει συγκεντρώσει σημαντική εμπειρία στους εξής τομείς:

 • Αεροπορικές εταιρείες, υπηρεσίες αεροδρομίου
 • Αυτοκίνητα, βιομηχανικός εξοπλισμός και μεταφορές
 • Κατασκευές, αγροτικά και άλλα βαριά μηχανήματα
 • Ηλεκτρικές συσκευές
 • Ηλεκτρονικά συστήματα
 • Ηλεκτρονικά όργανα μετρήσεων και δοκιμών
 • Ενέργεια, ύδρευση, παροχές κοινής ωφέλειας
 • Θέρμανση, ψύξη και μόνωση
 • Μηχανολογία
 • Πετρέλαιο και φυσικό αέριο
 • Παραγωγή και παροχή ενέργειας
 • Εργαλεία και ειδικός εξοπλισμός
 

ABB ? Alfa-Laval ? Atlas Copco ? Audi ? Ford ? Gamesa ? GE Energy ? Hitachi 

 • Plunet BusinessManager - Business und Translation Management System