Ιατρικά Κείμενα και Φαρμακευτικά Προϊόντα

Η ORCO έχει φέρει εις πέρας έναν μεγάλο αριθμό μεταφραστικών έργων για πολλές από τις μεγαλύτερες εταιρείες που δραστηριοποιούνται στον τομέα της Ιατρικής, καλύπτοντας ολόκληρο το φάσμα των επιστημών ζωής. Πιο συγκεκριμένα, διαθέτουμε σημαντική εμπειρία στους εξής τομείς:

  • Συστήματα διάγνωσης και παρακολούθησης: Ακτινολογικά εργαστήρια ? Μαγνητική τομογραφία ? Ηλεκτρονική τομογραφία ? Καρδιαγγειακή ακτινογραφία ? Συστήματα καρδιολογικών εργαστηρίων ? Ιατρικά συστήματα πληροφορικής ? Συσκευές υπερήχων ? Συστήματα παρακολούθησης ασθενών ? Συστήματα καρδιοπνευμονικής ανάνηψης
  • Τομείς ιατρικής εξειδίκευσης: Καρδιολογία ? Ακτινολογία ? Μονάδες εντατικής παρακολούθησης ? Χειρουργεία ? Αναισθησιολογία ? Κεντρικό νευρικό σύστημα ? Ηπατολογία και γαστρεντερολογία ? Αιματολογία ? Μεταδοτικές ασθένειες ? Νεφρολογία/Ουρολογία ? Γυναικολογία ? Ορθοπεδικά ? Πνευμονολογία
  • Ιατρική έρευνα και τεκμηρίωση: Κανόνες δεοντολογίας ? Κλινικές δοκιμές ? Ηλεκτρονική εκπαίδευση (eLearning)? Υλικό μάρκετινγκ ? Σύνοψη χαρακτηριστικών προϊόντος ? Πληροφορίες ασθενούς ? Ενημερωτικά φυλλάδια συσκευασίας ? Περιεχόμενο για το Internet ? Έντυπα συναίνεσης ? Ερωτηματολόγια ? Ημερολόγια ασθενών ? Αναφορές παρενεργειών ? Αναφορές απόσυρσης ? Αναφορές κλινικών ερευνών
  • Σχετικοί τομείς: Βιοτεχνολογία ? Χημική παθολογία ? Ιατρικές συσκευές ? Ιατρικά όργανα ? Ιατρικό λογισμικό ? Φαρμακευτικά προϊόντα
 

Abbot Diagnostics ? Aspect Medical Systems ? Atos Medical ? Baxter ? Bayer ? BD ? Beckman Coulter ? Biomerieux ? Biosence Webster ? B-K Medical ? Cardiac Science ? Cordis?   Datascope ? Edward Life Sciences

  • Plunet BusinessManager - Business und Translation Management System