Ηλεκτρονικές Συσκευές και Τηλεπικοινωνίες

Η ORCO διαθέτει σημαντική εμπειρία στους τομείς των ηλεκτρονικών συσκευών και των τηλεπικοινωνιών και έχουμε μεταφράσει εκατομμύρια λέξεις για όλους τους τύπους περιβάλλοντος εργασίας, καθώς και περιεχόμενο για το Internet και εγχειρίδια οδηγιών για το χρήστη. Τα περισσότερα από τα έργα που έχουμε αναλάβει σε αυτόν τον τομέα, σχετίζονται με τις εξής κατηγορίες:

 

  • Plunet BusinessManager - Business und Translation Management System
o Συσκευές
o Εξοπλισμός δικτύων μετάδοσης
o Ηλεκτρονικές συσκευές ήχου
o Εξοπλισμός τηλεπικοινωνιών
o Ηλεκτρονικές συσκευές αυτοκινήτου
o Εξοπλισμός ασύρματων τηλεπικοινωνιών
o Κινητά τηλέφωνα και αξεσουάρ
o Δικτυακές υπηρεσίες και Internet
o Δέκτες GPS
o Υπηρεσίες δεδομένων
o Συσκευές αναπαραγωγής MP3,
 βιντεοκάμερες
o Υπηρεσίες καλωδιακής και δορυφορικής  τηλεόρασης
o Ψηφιακές φωτογραφικές μηχανές
o Υπηρεσίες ανταλλαγής μηνυμάτων
o Φορητές ηλεκτρονικές συσκευές
o Υπηρεσίες τηλεδιασκέψεων
o Κάμερες και συστήματα ασφαλείας
o Συστήματα τηλεμετρίας και τηλεματικής