Πληροφορική και Τεχνολογία

Η ORCO ήταν η πρώτη ελληνική εταιρεία που ανέλαβε έργα τοπικής προσαρμογής το 1989. Από τότε, έχουμε μεταφράσει εκατομμύρια λέξεις για λογαριασμό γνωστών εταιρειών από το χώρο της Πληροφορικής για διάφορα είδη προϊόντων, όπως είναι, ενδεικτικά, τα εξής:

 • Εργαλεία αντιμετώπισης ιών (antivirus)
 • Υλικό και περιφερειακά υπολογιστών
 • Συστήματα διαχείρισης βάσεων δεδομένων
 • Εφαρμογές για υπολογιστές
 • Εφαρμογές ERP και CRM
 • Εφαρμογές για το Internet και το Web
 • Μηχανές Αναζήτησης
 • Εφαρμογές γραφείου
 • Λειτουργικά συστήματα
 • Εφαρμογές διαχείρισης διακομιστών (server) και συστημάτων

  


Canon ? Cisco ? Epson ? HP ? IBM (Αποκλειστική συνεργασία από το 1988) ?

Lexmark ? Logitech ? McAfee ? Microsoft ? Oracle (Αποκλειστική συνεργασία από το 1998) ?

Symantec


 

 • Plunet BusinessManager - Business und Translation Management System