Στελέχη & Συνεργάτες

Η ORCO απασχολεί 35 άτομα ως μόνιμο προσωπικό και περισσότερους από 100 εξωτερικούς συνεργάτες.   Συνολικά, το προσωπικό της εταιρείας περιλαμβάνει διαχειριστές έργων (project managers), μεταφραστές, επιμελητές, ειδικούς DTP και τεχνικούς (engineers).    Σε ό,τι αφορά την επιλογή των συνεργατών της, η ORCO φροντίζει να χρησιμοποιεί επαγγελματίες με εμπειρία σε διαφορετικούς τομείς, ώστε να εξασφαλίζει ένα υψηλό βαθμό εξειδίκευσης, η οποία είναι απαραίτητη για την εκτέλεση έργων ιδιαίτερων απαιτήσεων.

 

Ομάδα Στελεχών

Η ομάδα στελεχών της ORCO περιλαμβάνει εξαιρετικά έμπειρους επαγγελματίες, οι οποίοι – εκτός από το εξειδικευμένο αντικείμενό τους – έχουν ένα ρόλο-κλειδί στις διαδικασίες λήψης αποφάσεων της εταιρείας. (διαβάστε περισσότερα...)

 

Ομάδα Παραγωγής

Η μόνιμη ομάδα παραγωγής της εταιρείας περιλαμβάνει έμπειρο προσωπικό, το οποίο είναι υπεύθυνο για την εκτέλεση των έργων, την απευθείας επικοινωνία με τους πελάτες και την διασφάλιση της καλής και έγκαιρης ολοκλήρωσης των έργων. Αποτελούν την πλέον κρίσιμη ομάδα εργασίας της εταιρείας με το υψηλότερο επίπεδο ευθύνης. (διαβάστε περισσότερα...)

 

Ομάδα Εξωτερικών Συνεργατών

Η ομάδα των εξωτερικών συνεργατών μας περιλαμβάνει έμπειρους επαγγελματίες (linguists) με εξαιρετικά υψηλή αποδοτικότητα στους τομείς εξειδίκευσής τους. Ο ρόλος τους είναι η συμμετοχή τους στα έργα εκείνα, για τα οποία διαθέτουν συγκριτικό πλεονέκτημα με βάση την εμπειρία και την ειδικότητά τους στον συγκεκριμένο τομέα. (διαβάστε περισσότερα...)

 

 

  • Plunet BusinessManager - Business und Translation Management System