Υπηρεσίες Επιμέλειας και Διασφάλισης Ποιότητας (QA)

Η ποιότητα της γλώσσας και της έκφρασης είναι αυτό που λέμε "εκ των ουκ άνευ" για οποιοδήποτε μεταφραστικό έργο. Η διασφάλιση της ποιότητας, σε συνδυασμό με τη διαχείριση της ορολογίας, αποτελούν τη βάση ενός επιτυχημένου έργου μετάφρασης ή εξελληνισμού.

 

Ωστόσο, δεν μπορεί κανείς να παραβλέψει το γεγονός ότι στο σύγχρονο εργασιακό περιβάλλον, η ταχύτητα και η αποτελεσματικότητα είναι εξίσου σημαντικοί παράγοντες για την επιτυχημένη ολοκλήρωση ενός μεταφραστικού έργου, ενώ σημαντικό ρόλο παίζει και η αποτελεσματική διαχείριση του κόστους. Πώς είναι δυνατόν όμως να εξισορροπηθούν όλα αυτά τα φαινομενικά αντιφατικά στοιχεία;

 

Ένα πράγμα είναι βέβαιο: προκειμένου να επιτευχθεί το επιθυμητό επίπεδο ποιότητας, δεν αρκεί πλέον η επιλογή των κατάλληλων ατόμων.

 

Προκειμένου να ανταποκριθεί στις σαρωτικές αλλαγές που πραγματοποιούνται στους κλάδους και τις αγορές που την τροφοδοτούν, η μετάφραση πρέπει κι αυτή να εξελιχθεί και να προσαρμοστεί προκειμένου να καλύψει τις συνεχώς αυξανόμενες ανάγκες των πελατών.

 

Αυτό επιτυγχάνεται με τη χρήση ειδικών συστημάτων και μεθόδων εργασίας, τη δημιουργία σύνθετων διαδικασιών πολλαπλών σταδίων, την εκτεταμένη χρήση της τεχνολογίας και των ειδικευμένων εργαλείων και την εφαρμογή ισχυρών προτύπων σε κάθε στάδιο του μεταφραστικού έργου.

 

Αυτές οι νέες εξελίξεις στο χώρο της μετάφρασης έδωσαν το έναυσμα για τη δημιουργία νέων υπηρεσιών οι οποίες λειτουργούν παράλληλα και υποστηρίζουν το μεταφραστικό έργο, εξασφαλίζοντας την ποιότητα της έκφρασης και της γλώσσας.

 

Η ORCO παρέχει σήμερα μια ολοκληρωμένη γκάμα από βοηθητικές υπηρεσίες διασφάλισης ποιότητας, όπως οι εξής:

 • Δημιουργία και επιμέλεια προτύπων μετάφρασης
  • Δημιουργία και συντήρηση οδηγών γραφής και ύφους
  • Εκτίμηση της καταλληλότητας για την τοπική αγορά και δημιουργία σχετικών προτύπων

 • Δημιουργία και συντήρηση μεταφραστικών μνημών
  • Δημιουργία μεταφραστικών μνημών από το υλικό που είναι ήδη διαθέσιμο
  • Συντήρηση και εκκαθάριση μεταφραστικών μνημών

 • Εκτίμηση ποιότητας και επιμέλεια μετάφρασης
  • Έλεγχος ενός σημαντικού στατιστικά δείγματος με βάση τα πρότυπα της αγοράς ή τα κριτήρια που θέτει ο ίδιος ο πελάτης και δημιουργία αναφορών διασφάλισης ποιότητας βάσει των καθιερωμένων προτύπων της αγοράς
  • Ολοκληρωμένος έλεγχος και διόρθωση μεταφράσεων άλλων προμηθευτών

 • Ειδικευμένοι έλεγχοι διασφάλισης ποιότητας
  • Γλωσσικός έλεγχος και δοκιμή των αρχείων στην τελική τους μορφή
  • Έλεγχος μεταφρασμένου λογισμικού σε πραγματικές συνθήκες λειτουργίας
  • Έλεγχος περιεχομένου σε ιδιαίτερες μορφές και μέσα (εξομοιωτές περιβαλλόντων κινητών τηλεφώνων, έλεγχος στιγμιοτύπων οθόνης)
  • Έλεγχος αρχείων σε πραγματικές συνθήκες λειτουργίας με ειδικά προσαρμοσμένα ηλεκτρονικά συστήματα διασφάλισης ποιότητας και εφαρμογή συγκεκριμένων διεργασιών διασφάλισης ποιότητας
  • Καταγραφή, παρακολούθηση και επιδιόρθωση μεταφραστικών σφαλμάτων σε βάσεις δεδομένων του πελάτη

 • Επιμέλεια μηχανικών μεταφράσεων
  • Επεξεργασία και επιμέλεια περιεχομένου που έχει μεταφραστεί με τη χρήση συστημάτων αυτόματης μετάφρασης από ειδικευμένους διορθωτές με σκοπό τη δημιουργία ενός ευανάγνωστου κειμένου στη γλώσσα προορισμού

 • Plunet BusinessManager - Business und Translation Management System