Διαχείριση Ορολογίας

Τι είναι η ορολογία
 

Υπάρχουν πολλοί διαφορετικοί ορισμοί της ορολογίας, αλλά για τους δικούς μας σκοπούς αρκεί ένας από τους πιο απλούς: "ένα σύστημα λέξεων που χρησιμοποιείται για την ονομασία αντικειμένων σε έναν συγκεκριμένο τομέα εξειδίκευσης" (http://wordnetweb.princeton.edu/perl/webwn). Εν ολίγοις, η ορολογία είναι μια νέα ειδικευμένη "γλώσσα", η οποία αποτελείται από συγκεκριμένα δομικά στοιχεία που λέγονται "όροι".

Τι είναι όμως οι όροι; Οι όροι είναι λέξεις με συγκεκριμένη και ειδική σημασία που ισχύει μόνο για συγκεκριμένους τομείς. Μπορούν να πάρουν οποιαδήποτε μορφή από απλές και σύνθετες λέξεις, μέχρι ολοκληρωμένες φράσεις. Άλλες φορές πάλι, μπορούν να πάρουν τη μορφή ενός ακρώνυμου ή μιας συντομογραφίας. Μπορούν να σχετίζονται με προϊόντα, υπηρεσίες, τεχνολογίες, διαδικασίες, εφαρμογές, υλικά ή να χρησιμοποιούνται ως εναλλακτικοί τρόποι έκφρασης σε συγκεκριμένους κλάδους. Εν ολίγοις, αν μια λέξη ή φράση περιγράφει κάτι με ακρίβεια και με τρόπο που δεν επιτρέπει την αμφισημία, τότε μπορεί να θεωρηθεί όρος. Αξίζει επίσης να σημειωθεί ότι ένας όρος που χρησιμοποιείται ευρύτατα σε έναν τομέα, μπορεί να έχει διαφορετικό νόημα ή επιπλέον σημασίες σε έναν άλλο. Υπάρχουν επίσης περιπτώσεις κατά τις οποίες ένας όρος δεν έχει κανένα νόημα αν χρησιμοποιηθεί εκτός του φυσικού του περιβάλλοντος.

 
Η σημασία της ορολογίας
 

Ανεξαρτήτως κλάδου και εξειδίκευσης, η σωστή χρήση της ορολογίας είναι πολύ σημαντική. Η επιστημονική σημασία της ορολογίας είναι προφανής, αλλά υπάρχουν πολλοί τομείς στους οποίους βρίσκει εφαρμογή, ακόμα και ασυναίσθητα. Ακόμα και σε περιπτώσεις που δεν υπάρχει κάποια ευρέως αποδεκτή ορολογία, οι πελάτες μας τείνουν να δημιουργούν τη δική τους, καθώς εξασφαλίζει ακρίβεια, συνέπεια λόγου και διευκολύνει την επικοινωνία σε εταιρικό επίπεδο. Για αυτόν το λόγο, η διαχείριση της ορολογίας αποτελεί μια από τις βασικές προτεραιότητες του τομέα της μετάφρασης.

 
Διαχείριση ορολογίας
 

Η σωστή διαχείριση της ορολογίας εξασφαλίζει τη σωστή, ξεκάθαρη και συνεπή χρήση της γλώσσας σε όλα τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες που μπορεί να προσφέρει μια εταιρεία, ενώ βοηθά και στη σωστή αξιοποίηση του πληροφοριακού υλικού που συνοδεύει κάθε έργο.

Η αποτελεσματική διαχείριση της ορολογίας:

 • Δημιουργεί μια τυποποιημένη "γλώσσα" ειδική για κάθε πελάτη, η οποία με τη σειρά της συμβάλλει στην καθιέρωση μιας επωνυμίας και της εικόνας της στην παγκόσμια αγορά
 • Ενισχύει την εμπιστοσύνη των πελατών
 • Εξασφαλίζει ένα υψηλό επίπεδο ποιότητας για το μεταφρασμένο περιεχόμενο
 • Επιτρέπει την ανακύκλωση του περιεχομένου και της ορολογίας, μειώνοντας το κόστος της μετάφρασης
 • Εξασφαλίζει τη συνέπεια της γλώσσας ακόμα και μεταξύ διαφορετικών έργων ή διαφορετικών προϊόντων της ίδιας εταιρείας
 • Εξασφαλίζει τη συνέπεια της έκφρασης ακόμα και όταν υπάρχουν πολλοί μεταφραστές που δουλεύουν παράλληλα σε ένα έργο
 • Μειώνει τις απαιτήσεις σε χρόνο και χρήμα διευκολύνοντας το έργο των διορθωτών και των επιμελητών και συντομεύοντας τις διαδικασίες διασφάλισης ποιότητας.
 • Διευκολύνει την επικοινωνία μεταξύ των μελών της ομάδας, δίνοντάς τους μια κοινή γλώσσα - σημείο αναφοράς
 • Επιτρέπει τη διάδοση και την καθιέρωση της ορολογίας και σε άλλους τομείς της αγοράς

Η ORCO ήταν μια από τις πρώτες εταιρείες στην Ελλάδα που αναγνώρισε τη σημασία της ακρίβειας και της συνέπειας στην ορολογία και πλέον διαθέτει σημαντική εμπειρία στη σωστή και αποτελεσματική διαχείριση της τεχνολογίας.

Η εταιρεία απασχολεί έναν σημαντικό αριθμό από έμπειρους γλωσσολόγους που έχουν ειδικευτεί στη διαχείριση της ορολογίας. Επιπλέον, οι μεταφραστές μας προέρχονται από διαφορετικούς τομείς και διαθέτουν ποικίλο μορφωτικό υπόβαθρο. Αυτό σημαίνει ότι υπάρχει πάντα ένα υψηλό επίπεδο κατάρτισης για όλους τους τομείς εξειδίκευσης της αγοράς, το οποίο συνδυάζεται με τα συστήματα διαχείρισης της ορολογίας, δίνοντάς μας τη δυνατότητα να διατηρούμε την ποιότητά μας ανεξαρτήτως τομέα ή θεματολογίας.

Για τη διαχείριση της τεχνολογίας χρησιμοποιούμε πολλά διαφορετικά εργαλεία και τεχνολογίες που διατίθενται στο εμπόριο, καθώς και ειδικά προσαρμοσμένα εργαλεία, γλωσσάρια και βάσεις δεδομένων που έχουμε αναπτύξει εσωτερικά. Η ORCO είναι επίσης ο εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος των προϊόντων της SDL για την Ελλάδα και την Κύπρο. Η σειρά των προϊόντων που διανέμει η ORCO στην ελληνόφωνη αγορά περιλαμβάνει και το SDL Multiterm, ένα πανίσχυρο εργαλείο διαχείρισης ορολογίας.

Η εκτενής ενασχόλησή μας με τα συστήματα διαχείρισης ορολογίας μάς επιτρέπει να αναπτύσσουμε λύσεις και μεθοδολογίες που αποτελούν σημαντικό κομμάτι των συστημάτων διασφάλισης ποιότητας που χρησιμοποιούμε. Επιπλέον, είμαστε σε θέση να προσφέρουμε αυτές τις υπηρεσίες και στους πελάτες μας ως ξεχωριστά προϊόντα. Ήδη, παρέχουμε επαγγελματικές υπηρεσίες διαχείρισης ελληνικής ορολογίας για πολλές μεγάλες εταιρείες, όπως η Microsoft, η Oracle, η IBM και η Logitech.

Ενδεικτικά, παρέχουμε τις εξής υπηρεσίες διαχείρισης ορολογίας:

 • Δημιουργία και συντήρηση γλωσσάριων
 • Εκτίμηση, αναθεώρηση και ενημέρωση υπαρχόντων βάσεων ορολογίας
 • Εξαγωγή και μετάφραση ορολογίας
 • Μετατροπή της βάσης ορολογίας του πελάτη για χρήση με ειδικά εργαλεία διαχείρισης ορολογίας και διάθεση της ορολογίας σε δικτυακό περιβάλλον για ευρύτερη χρήση
 • Εκτίμηση της υπάρχουσας βάσης ορολογίας του πελάτη και ανάπτυξη προσαρμοσμένων διεργασιών για την πιο αποτελεσματική οργάνωση και διαχείρισή της
 • Ειδικές υπηρεσίες για τη δημιουργία, την εκτίμηση και τη συντήρηση ορολογίας σε εξειδικευμένους τομείς

 • Plunet BusinessManager - Business und Translation Management System