Λειτουργικός και Γλωσσικός Έλεγχος Λογισμικού

Η ORCO είναι μια εταιρεία που πρωτοπορεί στην Ελλάδα στον τομέα του λειτουργικού και γλωσσικού ελέγχου του λογισμικού, καθώς αυτές οι υπηρεσίες αποτελούσαν ουσιώδες μέρος της σύμβασης εξελληνισμού λογισμικού που υπογράψαμε με την IBM το 1989. Η εμπειρία που αποκομίσαμε από αυτήν τη συνεργασία, μας επέτρεψαν αργότερα να συνδράμουμε στο έργο του εξελληνισμού του λογισμικού της Microsoft, καθώς δημιουργήσαμε και ελέγξαμε τις μεταφρασμένες εκδόσεις των Microsoft Office Access 97 και Powerpoint 97.

Σήμερα, εξακολουθούμε να παρέχουμε υπηρεσίες υλοποίησης και ελέγχου λογισμικού για ισχυρούς παίκτες του τομέα της Πληροφορικής, όπως είναι η Oracle, η Logitech και η IBM, χρησιμοποιώντας ειδικά εργαλεία, διεργασίες και μεθοδολογίες που έχουν προσαρμοστεί ειδικά στις ανάγκες των πελατών μας. Επίσης, παρέχουμε υπηρεσίες γλωσσικού ελέγχου για την πλειοψηφία των προϊόντων λογισμικού που μεταφράζουμε.

Ενδεικτικά, παρέχουμε τις εξής υπηρεσίες υλοποίησης και ελέγχου λογισμικού:

  • Έλεγχος μεταφρασμένων εκδόσεων λογισμικού
  • Δημιουργία περιβάλλοντος ηλεκτρονικής βοήθειας
  • Λειτουργικός και γλωσσικός έλεγχος
  • Διόρθωση λειτουργικών και γλωσσικών σφαλμάτων
  • Διασφάλιση ποιότητας, συμπεριλαμβανομένου και του ελέγχου εναρμόνισης της μετάφρασης με τη λειτουργικότητα και την ορολογία του λογισμικού

Παρέχουμε υπηρεσίες γλωσσικού και λειτουργικού ελέγχου σε όλες τις τρέχουσες εκδόσεις των Windows, καθώς και σε επιλεγμένα λειτουργικά συστήματα για κινητές συσκευές.

 • Plunet BusinessManager - Business und Translation Management System