Εξελληνισμός Πολυμέσων (Multimedia)

Τον τελευταίο καιρό παρατηρείται μια σημαντική στροφή προς τα οπτικοακουστικά μέσα για τη μετάδοση πληροφοριών με έναν πιο ολοκληρωμένο και πιο προσωπικό τρόπο. Τα πολυμέσα χρησιμοποιούνται σε πολλές επαγγελματικές και εμπορικές εφαρμογές για διάφορους σκοπούς. Για παράδειγμα, μια εταιρική παρουσίαση ενδέχεται να κάνει χρήση πολυμέσων με σκοπό την καλύτερη πληροφόρηση, μια διαφήμιση στο Internet μπορεί να κάνει χρήση βίντεο και ήχου για την καλύτερη προώθηση ενός προϊόντος, ενώ οι εφαρμογές ηλεκτρονικής εκπαίδευσης (eLearning) αξιοποιούν τις δυνατότητες των πολυμέσων για επιμορφωτικούς σκοπούς.

 

Η τοπική προσαρμογή και ο εξελληνισμός των πολυμέσων δεν αρκείται στη μετάφραση και στην προσαρμογή του περιεχομένου, αλλά απαιτεί και μια σειρά από επιπλέον δραστηριότητες που σχετίζονται με το οπτικοακουστικό υλικό. Κατά συνέπεια, η τοπική προσαρμογή των πολυμέσων είναι μια αρκετά περίπλοκη διαδικασία, η οποία απαιτεί επιπλέον τεχνικές δεξιότητες πέρα από τη μετάφραση, όπως είναι ενδεικτικά η μεταγλώττιση, η ηχοληψία, η παραγωγή βίντεο και η επεξεργασία των γραφικών.

 

Αξίζει να σημειωθεί ότι ο εξελληνισμός των πολυμέσων παρουσιάζει επιπλέον δυσκολία, καθώς το μήνυμα που μεταφέρουν είναι σαφώς πιο πολύπλευρο. Επομένως, το κείμενο ή το οπτικοακουστικό υλικό χρειάζονται ακόμα πιο ολοκληρωμένη προσαρμογή στα τοπικά δεδομένα, διατηρώντας, ωστόσο, την ουσία και τον αντίκτυπο του αρχικού μηνύματος. Επιπλέον, στην πλειοψηφία των περιπτώσεων ισχύουν ειδικοί περιορισμοί όσον αφορά την έκταση του κειμένου ή τη διάρκεια του ήχου. Σε αυτήν την περίπτωση, η μετάφραση πρέπει να περικοπεί προκειμένου να μην υπάρξουν τεχνικά προβλήματα. Πρόκειται για ένα θέμα που παρατηρείται συχνά στην Ελληνική γλώσσα, καθώς ο ελληνικός τρόπος έκφρασης τείνει να είναι πιο απαιτητικός σε διαθέσιμο χώρο σε σύγκριση με τον αγγλικό, ακόμα και κατά 20%.

 

Εξελίσσοντας περαιτέρω την εμπειρία και την ειδίκευσή μας στη μετάφραση και τον εξελληνισμό, έχουμε επεκτείνει την γκάμα των προσφερόμενων υπηρεσιών μας ώστε να καλύπτουμε και τον εξελληνισμό πολυμέσων, λαμβάνοντας υπόψη τις ειδικές απαιτήσεις που αναφέρονται παραπάνω.

 

Ενδεικτικά, παρέχουμε τις εξής υπηρεσίες εξελληνισμού πολυμέσων:

 • Εξελληνισμός κινούμενων γραφικών
 • Εξελληνισμός γραφικών και εικαστικού
 • Μεταγραφή και μετάφραση σεναρίου
 • Έλεγχος σεναρίου
 • Μετάφραση και προσαρμογή υποτίτλων
 

Επιπλέον, παρέχουμε τις εξής υπηρεσίες σε συνεργασία με ένα ειδικευμένο στούντιο ηχογράφησης:

 • Καλλιτεχνική διεύθυνση
 • Αποηχογράφηση σεναρίων
 • Επιλογή ηθοποιών/διανομή ρόλων
 • Δημιουργία ηχητικών εφέ
 • Μεταγλώττιση και ντουμπλάρισμα
 • Post-Production ήχου
 • Ηχογράφηση

 

 • Plunet BusinessManager - Business und Translation Management System