Εξελληνισμός Ιστοσελίδων (Website Localization)

Στην εποχή που διανύουμε, η παρουσία μιας εταιρείας στο Internet αποτελεί βασικό τμήμα της παγκόσμιας στρατηγικής της. Πλέον, οι εταιρικές ιστοσελίδες αποτελούν το πρώτο σημείο προσέγγισης για όποιον θέλει να επικοινωνήσει με μια εταιρεία με σκοπό την αγορά αγαθών και υπηρεσιών.

Η τοπική προσαρμογή επιτρέπει στις εταιρείες να προσφέρουν το περιεχόμενο των ιστοτόπων τους στη γλώσσα της αγοράς στην οποία στοχεύουν. Με αυτόν τον τρόπο, μπορούν να κάνουν τα προϊόντα τους πιο προσιτά και, κατά συνέπεια, πιο επιθυμητά για την εκάστοτε αγορά, αυξάνοντας κατακόρυφα τις πωλήσεις τους.

Η τοπική προσαρμογή ενός ιστότοπου δεν περιλαμβάνει μόνο τη μετάφραση του περιεχομένου από μια γλώσσα σε μια άλλη, αλλά και την προσαρμογή του εν λόγω περιεχομένου στα πολιτιστικά δεδομένα, αλλά και στα πρότυπα και τις μεθόδους της τοπικής αγοράς.

Με την πάροδο του χρόνου, η ORCO έχει αποκτήσει πλούσια εμπειρία στην τοπική προσαρμογή εταιρικών και εμπορικών ιστοτόπων. Έχουμε αναλάβει πολλά και διαφορετικά έργα τοπικής προσαρμογής για το Internet, από εταιρικούς και εμπορικούς ιστότοπους, μέχρι ιστοσελίδες πληροφόρησης και ηλεκτρονικών πωλήσεων, καθώς και ιστότοπους κοινωνικής δικτύωσης.

Ορισμένες από τις υπηρεσίες που προσφέρουμε για την τοπική προσαρμογή περιεχόμενου στο Internet:
 
  • Πλήρης τοπική προσαρμογή περιεχομένου ιστοτόπων
  • Πλήρης τοπική προσαρμογή του περιβάλλοντος εργασίας εφαρμογών web
  • Μετάφραση και προσαρμογή γραφικών
  • Πλήρης προσαρμογή ορολογίας και ύφους στα τοπικά δεδομένα
  • Λειτουργικός και γλωσσικός έλεγχος του μεταφρασμένου ιστότοπου, έλεγχος συνέπειας τεκμηρίωσης και λειτουργικότητας, διόρθωση σφαλμάτων
  • Τοπική προσαρμογή των ενημερώσεων του ιστότοπου

  • Plunet BusinessManager - Business und Translation Management System