Εξελληνισμός Λογισμικού και Ηλεκτρονικής Bοήθειας (online help)

H μετάφραση του λογισμικού των υπολογιστών από μια γλώσσα σε κάποια άλλη και η προσαρμογή του περιβάλλοντος εργασίας στα τοπικά δεδομένα μιας αγοράς ονομάζεται "τοπική προσαρμογή" ή "εξελληνισμός" όταν αναφερόμαστε συγκεκριμένα στα Ελληνικά.  Ένας γενικός, αλλά σωστός ορισμός της τοπικής προσαρμογής δίνεται από την αμερικανική έκδοση της Wikipedia. Σύμφωνα με αυτόν τον ορισμό, η τοπική προσαρμογή είναι "η διαδικασία προσαρμογής λογισμικού που διατίθεται διεθνώς για μια συγκεκριμένη περιοχή ή γλώσσα προσθέτοντας ειδικές λειτουργίες για τη συγκεκριμένη περιοχή και μεταφράζοντας το κείμενο".

(http://en.wikipedia.org/wiki/Internationalization_and_localization)

 

Η τοπική προσαρμογή ενός προϊόντος λογισμικού περιλαμβάνει τόσο τη μετάφραση και την προσαρμογή των στοιχείων του περιβάλλοντος εργασίας χρήστη (παράθυρα, μενού, μηνύματα, επεξηγήσεις), όσο και τη μετάφραση των οδηγιών και της βοήθειας που παρέχεται στον χρήστη, είτε με τη μορφή "ηλεκτρονικής βοήθειας", είτε με τη μορφή έντυπης τεκμηρίωσης.
 

Η ORCO ειδικεύεται στην τοπική προσαρμογή λογισμικού από το 1989, όταν μας ανατέθηκε το πρώτο έργο τοπικής προσαρμογής λογισμικού μεγάλης κλίμακας από την IBM. Από τότε, έχουμε εστιάσει στην ανάπτυξη και την εφαρμογή σύγχρονων τεχνικών τοπικής προσαρμογής, οι οποίες διαμορφώνονται ανάλογα με τις ιδιαιτερότητες της ελληνικής γλώσσας. Το αποτέλεσμα αυτής της προσπάθειας ήταν η υπογραφή μεγάλων και σημαντικών συμβάσεων πλαισίου μεταξύ της ORCO και τριών από τις μεγαλύτερες εταιρείες στο χώρο της Πληροφορικής, την IBM, τη Microsoft και την Oracle, για την τοπική προσαρμογή των προϊόντων λογισμικού τους επί μονίμου βάσεως. Σήμερα, παρέχουμε υπηρεσίες τοπικής προσαρμογής, είτε άμεσα, είτε μέσω μεσαζόντων, σε έναν μεγάλο αριθμό γνωστών εταιρειών, τόσο εγχώριων, όσο και διεθνών.

Ενδεικτικά, παρέχουμε τις εξής υπηρεσίες τοπικής προσαρμογής λογισμικού και ηλεκτρονικής βοήθειας:
 • Λογισμικό:
  • Πλήρης τοπική προσαρμογή στοιχείων του περιβάλλοντος εργασίας χρήστη (μενού, παράθυρα διαλόγου, μηνύματα, εικαστικό, κλπ.)
  • Προσαρμογή μεγέθους και αναδιάταξη στοιχείων περιβάλλοντος χρήστη
  • Δημιουργία μεταφρασμένων εκδόσεων λογισμικού
  • Ολοκληρωμένος λειτουργικός και γλωσσικός έλεγχος
  • Διόρθωση γλωσσικών προβλημάτων λόγω σφαλμάτων λογισμικού
 • Ηλεκτρονική βοήθεια:
  • Πλήρης τοπική προσαρμογή περιεχομένου ηλεκτρονικής βοήθειας
  • Μετάφραση, προσαρμογή ή δημιουργία εικαστικού
  • Δημιουργία περιβάλλοντος ηλεκτρονικής βοήθειας
  • Λειτουργικός και γλωσσικός έλεγχος, τόσο για τη χρήση της ορολογίας, όσο και για τη συνέπεια με τη λειτουργικότητα του προγράμματος
  • Διόρθωση λειτουργικών και γλωσσικών σφαλμάτων

Η χρήση των κατάλληλων τεχνολογιών και μεταφραστικών εργαλείων είναι ένα βασικό τμήμα της διαδικασίας τοπικής προσαρμογής.

 • Plunet BusinessManager - Business und Translation Management System