Μετάφραση Τεχνικών Κειμένων

Τι είναι η Τεχνική μετάφραση;

Σύμφωνα με τον ορισμό της αμερικανικής Wikipedia, "η τεχνική μετάφραση είναι η μετάφραση τεχνικών κειμένων (εγχειρίδια οδηγιών, οδηγούς χρήσης, κλπ.) ή, πιο συγκεκριμένα, κειμένων που περιέχουν σε μεγάλο βαθμό ειδική ορολογία, δηλαδή λέξεις ή φράσεις που χρησιμοποιούνται συνήθως μόνο στα πλαίσια μιας ειδικότητας ή επάγγελμα ή περιγράφουν λεπτομερώς αυτήν την ειδικότητα". (en.wikipedia.org/wiki/Technical_translation)

Ωστόσο, η τεχνική μετάφραση είναι κάτι πολύ πιο περίπλοκο: Απαιτεί μια ομάδα ειδικευμένων ατόμων, την εφαρμογή συγκεκριμένων μεθόδων και πολιτικών διασφάλισης ποιότητας, την εξοικείωση με τις πιο πρόσφατες τεχνολογίες και εργαλεία. Ακόμα πιο σημαντικό, η τεχνική μετάφραση απαιτεί εμπειρία και εξειδίκευση, καθώς η κυκλοφορία ενός σωστά εξελληνισμένου προϊόντος είναι ένα πολύπλευρο επίτευγμα.

Τα 22 χρόνια εμπειρίας που διαθέτει η ORCO ως ο κορυφαίος προμηθευτής υπηρεσιών μετάφρασης και εξελληνισμού λογισμικού της ελληνικής αγοράς, μας επιτρέπουν να προσφέρουμε μια ολοκληρωμένη γκάμα υπηρεσιών που καλύπτουν ολόκληρο τον κύκλο ζωής ενός μεταφρασμένου προϊόντος. 

 
Συνδυασμοί γλωσσών

Η ORCO ειδικεύεται στη μετάφραση έργων από πολλές διαφορετικές γλώσσες στα Ελληνικά και αντιστρόφως (Αγγλικά, Γερμανικά, Γαλλικά, Ιταλικά, Ισπανικά, κλπ). Τα Ελληνικά είναι η μητρική μας γλώσσα και επομένως είμαστε σε θέση να προσφέρουμε υπηρεσίες μετάφρασης και εξελληνισμού υψηλής ποιότητας.

Ωστόσο, αυτό δεν σημαίνει σε καμία περίπτωση ότι περιοριζόμαστε μόνο σε έργα από και προς τα Ελληνικά. Χάρις στην εξαιρετικά έμπειρη μεταφραστική ομάδα μας και την μακρόχρονη συνεργασία μας με εξωτερικούς συνεργάτες και μεταφραστικές εταιρείες σε ολόκληρο τον κόσμο, είμαστε σε θέση να προσφέρουμε μεταφραστικές υπηρεσίες για όλες τις επίσημες γλώσσες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όλες τις Βαλκανικές γλώσσες – π.χ. Κροατικά, Σερβικά, Αλβανικά και Τουρκικά - αλλά και διάφορες άλλες γλώσσες, όπως π.χ. Αραβικά, Εβραϊκά, κλπ.

 

 
Μορφές αρχείων

Διαθέτουμε το λογισμικό που απαιτείται για το χειρισμό των περισσότερων μορφών αρχείων της αγοράς, ενώ είμαστε σε θέση να προτείνουμε τις κατάλληλες μεθόδους εργασίας και διαδικασίες επεξεργασίας αρχείων, προκειμένου να βελτιστοποιήσουμε τη διαδικασία της μετάφρασης ανάλογα με το αρχείο. Ακολουθεί μια ενδεικτική λίστα των αρχείων που μπορούμε να υποστηρίξουμε σε όλα τα στάδια της παραγωγής:

 
DOC RTF XLS TTX XLZ XML TXT INC IDB LSPKG HE XLIFF

  • Plunet BusinessManager - Business und Translation Management System