Εξωτερική Ομάδα

Η δεξαμενή των εξωτερικών συνεργατών μας περιλαμβάνει αυτή τη στιγμή περισσότερους από 100 ελεύθερους επαγγελματίες, οι οποίοι εργάζονται συστηματικά με την ORCO επί συγκεκριμένων κατά περίπτωση έργων, αναλόγως του τομέα εξειδίκευσής τους και των απαιτήσεων του εκάστοτε έργου.

 

Επιπλέον, εφόσον κάποιο έργο απαιτεί υπηρεσίες εξειδικευμένων συμβούλων (π.χ. βιοτεχνολόγο, ιατρό, χημικό μηχανικό, κλπ.), χρησιμοποιούνται οι κατάλληλοι ειδικοί για την υποστήριξη του συγκεκριμένου έργου.   

 

Όλοι οι εξωτερικοί συνεργάτες μας είναι υψηλών προδιαγραφών για την ανάληψη των έργων που τους ανατίθενται και την εκτέλεσή τους σύμφωνα με τις απαιτήσεις του αντίστοιχου πελάτη.   Η ORCO δίνει έμφαση στο ζήτημα αυτό, δεδομένου ότι η ικανότητα των συνεργατών μας να εκπληρούν τις προδιαγραφές της εταιρείας αποτελεί βασικό όρο της επίσημης Σύμβασης Συνεργασίας που υπογράφεται μαζί τους.

  • Plunet BusinessManager - Business und Translation Management System