Ομάδα Παραγωγής

Διαχειριστές Έργων

Αποτελούν τον σύνδεσμο μεταξύ της εταιρείας και των πελατών.  Δρουν ως το αποκλειστικό σημείο επαφής, αξιολογώντας κάθε έργο χωριστά και αναθέτοντας τις επιμέρους εργασίες στους συνεργάτες κατά την κρίση τους.  Με κάθε επόμενο έργο, οι διαχειριστές εξοικειώνονται με τις ανάγκες των πελατών και τις προδιαγραφές που εκείνοι θέτουν για τα έργα τους, διασφαλίζοντας υψηλή ποιότητα των παραδοτέων.

 

Επιμελητές – Ποιοτικός Έλεγχος

Με την παραγωγικότητα να αποτελεί την κύρια προτεραιότητα, η ομάδα ποιοτικού ελέγχου διασφαλίζει από την πλευρά της ότι κάθε έργο ολοκληρώνεται σύμφωνα με τις προδιαγραφές του πελάτη και χωρίς καμμία έκπτωση στο σκέλος της ποιότητας.  Οι επιμελητές είναι έμπειροι στον εντοπισμό ζητημάτων λογισμικού, τα οποία ενδέχεται να προκύψουν από προβληματική μετάφραση, ενώ είναι σε θέση να εξετάσουν έντυπα DTP  με έμπειρο βλέμμα προς τη λεπτομέρεια.  Επιπλέον,  ορισμένα έργα απαιτούν εξειδικευμένη γνώση σε ένα αντικείμενο και εκεί ακριβώς είναι που παρεμβαίνει η γλωσσική επιμέλεια με τα λεγόμενα language leads.  Οι επιμελητές επιλύουν οποιαδήποτε διαφωνία σχετικά με την ορολογία και διασφαλίζουν ότι οι μεταφραστές θα επιμείνουν στην δόκιμη ορολογία και τις εκφράσεις που χρησιμοποιούνται στον συγκεκριμένο τομέα της Αγοράς.

 

Μεταφραστές

Οι μεταφραστές αποτελούν την κινητήρια δύναμη όλου του τμήματος μετάφρασης και ελληνοποίησης.  Οι εσωτερικοί μεταφραστές της εταιρείας συνδυάζουν ποικιλία γνωστικού αντικειμένου και διαφορετικό επίπεδο εμπειριών, ώστε  να μπορεί να αντληθεί το κατάλληλο προσωπικό μέσα από μία μεγάλη δεξαμενή εξειδικευμένης γνώσης και υψηλής επίδοσης. Η δυνατότητα χρησιμοποίησης προσωπικού, το οποίο να  ταιριάζει τέλεια  με τις ιδιαιτερότητες ενός έργου, επιτρέπει στην εταιρεία μας να βελτιώνει τους χρόνους παράδοσης και να μειώνει το κόστος ποιοτικού ελέγχου για τους πελάτες μας.

 

Ειδικοί DTP & Σχεδίων

Ορισμένα έργα, τα οποία προορίζονται για δημοσίευση ή διανομή, βασίζονται στην προσεκτική σελιδοποίηση, η οποία επηρεάζεται από τη διαδικασία της μετάφρασης.  Οι υπεύθυνοι ειδικοί για την σελιδοποίηση (DTP) διασφαλίζουν ότι η δομή και η μορφή του αρχικού πρωτότυπου θα διατηρηθεί και μετά τη μετάφρασή του. Οι ειδικοί DTP δημιουργούν δείγματα του εντύπου, τα οποία αποστέλλουν στους επιμελητές για επεξεργασία.

 

Τεχνικοί

Το σημερινό απαιτητικό περιβάλλον έργων μετάφρασης απαιτεί τη χρήση πολλών διαφορετικών εργαλείων λογισμικού, καθώς και μια δυνατή υποδομή, η οποία θα διευκολύνει τη συνεργασία μεταξύ των διαχειριστών έργων και των λοιπών εσωτερικών και εξωτερικών συνεργατών τους.   Οι τεχνικοί (οι λεγόμενοι engineers) διασφαλίζουν ότι όλα λειτουργούν όπως πρέπει και επιλύουν οποιαδήποτε ζητήματα προκύπτουν σε ό,τι αφορά τη χρήση εργαλείων λογισμικού.   Με αυτό τον τρόπο, ελαχιστοποιούνται οι στάσεις και οι καθυστερήσεις, πράγμα το οποίο επιτρέπει να ικανοποιήσουμε έγκαιρα τις απαιτήσεις των πελατών μας.

  • Plunet BusinessManager - Business und Translation Management System