Τεχνολογία

Στην Orco θεωρούμε ότι τα ηλεκτρονικά εργαλεία μετάφρασης είναι απαραίτητα για μια σύγχρονη εταιρεία που δραστηριοποιείται στο χώρο των υπηρεσιών εξελληνισμού, καθώς συμβάλλουν στην τήρηση των υψηλών προτύπων ποιότητας και των αυστηρών ελέγχων που απαιτεί η σύγχρονη αγορά, ενώ ταυτόχρονα αυξάνουν την παραγωγικότητα και διευκολύνουν την εφαρμογή της μεθοδολογίας μας. Για αυτόν το λόγο, προσπαθούμε να έχουμε πάντα στη διάθεσή μας την τελευταία λέξη της τεχνολογίας. Τόσο οι εσωτερικοί, όσο και οι εξωτερικοί συνεργάτες μας είναι απόλυτα εξοικειωμένοι με τα πιο διαδεδομένα εργαλεία της αγοράς και διαθέτουν την εκπαίδευση, αλλά και την προθυμία που απαιτείται για την εκμάθηση νέων εργαλείων στα πλαίσια των ειδικών απαιτήσεων ενός έργου. Ακολουθεί μια λίστα με τα εργαλεία που χρησιμοποιούμε συχνότερα.


Λογισμικό διαχείρισης μεταφραστικών έργων
Plunet BusinessManager

Μετάφραση
SDL Trados (TM Server Installation)
SDLX
Idiom WorldServer
Translator's Workspace
Deja Vu
Google Translator Toolkit

Εξελληνισμός
SDL Passolo
Alchemy Catalyst
Microsoft Locstudio
Microsoft Helium
IBM Translation Manager
Oracle HyperHub

Διαχείριση ορολογίας

SDL Multiterm (MultiTerm Server Installation)
SDL Multiterm Extract
SDLX Phrase Finder
IBM TransLexis

Διασφάλιση ποιότητας
SDL Trados Verifiers (Terminology Verifier, Tag Verifier, QA Checker etc)
HTML QA
Error Spy
ApSIC Xbench
Various proprietary custom tools provided by our clients (Linguistic Toolbox, String Checker)

Ηλεκτρονική σελιδοποίηση (DTP)
Adobe FrameMaker
Adobe PageMaker
Adobe Illustrator
Adobe Photoshop
Adobe InDesign
QuarkXPress
Corel Draw

  • Plunet BusinessManager - Business und Translation Management System