Εξωτερικοί Συνεργάτες

Γίνετε μέλος της ομάδας εξωτερικών συνεργατών μας και εργαστείτε είτε εσωτερικά μαζί μας είτε από το γραφείο σας.

Οι ιδανικοί υποψήφιοι θα πρέπει:

...να είναι τα Ελληνικά η μητρική τους γλώσσα
...να έχουν επαγγελματικές γνώσεις γύρω από τα Αγγλικά –οι επιπλέον γλώσσες εργασίας θα θεωρηθούν σημαντικό πλεονέκτημα
...να είναι πτυχιούχοι μετάφρασης, γλωσσολογίας, πληροφορικής, μηχανολογίας, οικονομικών ή άλλων σχετικών σπουδών
...να διαθέτουν προηγμένες γνώσεις στη χρήση υπολογιστών, εφαρμογών και Internet
...να είναι επιμελείς και να εστιάζουν στην ποιότητα
...να έχουν την δυνατότητα να εργάζονται κάτω από πιεστικά χρονοδιαγράμματα χωρίς να θυσιάζεται η ποιότητα
...να διαθέτουν ομαδικό πνεύμα ώστε να συνεργάζονται με τους γλωσσολόγους και τους project manager μας
...να επιθυμούν να μάθουν νέες τεχνολογίες και εργαλεία

Εάν επιθυμείτε να γίνετε μέλος της ομάδας μας, συμπληρώστε την αίτηση και κάντε κλικ στο κουμπί Submit.

  • Plunet BusinessManager - Business und Translation Management System