Τεχνική Υποστήριξη

Είτε χρησιμοποιείτε για πρώτη φορά τα εργαλεία Trados είτε είστε έμπειρος χρήστης, μπορείτε να έχετε εμπιστοσύνη στην εξειδίκευση της ORCO, που είναι αντιπρόσωπος της RWS στην Ελλάδα και διαθέτει ιδιαίτερα καταρτισμένους ειδικούς τεχνικής υποστήριξης, για να επιλύσει κάθε πρόβλημά σας όσον αφορά το λογισμικό. Η RWS παρέχει υποστήριξη σε όλους τους πελάτες, σε θέματα αδειών χρήσης και εγκατάστασης. Για όλα τα υπόλοιπα ζητήματα υποστήριξης, η RWS προσφέρει μια σειρά υπηρεσιών υποστήριξης και συντήρησης. Υπάρχουν δύο διαθέσιμες υπηρεσίες τέτοιου τύπου:

 

Βασικό επίπεδο υποστήριξης και συντήρησης (PSMA Επιπέδου 1)
Επαγγελματικό επίπεδο υποστήριξης και συντήρησης (PSMA Επιπέδου 2)
  • Βοήθεια με την εγκατάσταση και τις άδειες χρήσης
  • Οι πιο πρόσφατες αναβαθμίσεις προϊόντων, ενημερώσεις και service pack του δημοφιλέστερου λογισμικού μετάφρασης στον κόσμο χωρίς κανένα περαιτέρω κόστος για όλη τη διάρκεια της σύμβασής σας. Μπορείτε να επιλέξετε τη σύναψη μονοετούς, διετούς ή τριετούς σύμβασης
  • Απεριόριστες αιτήσεις υποστήριξης με αρχικό χρόνο ανταπόκρισης που βασίζεται στη σοβαρότητα της περίπτωσης που καταγράφηκε
  • Η δυνατότητα καθορισμού του επιπέδου προτεραιότητας του περιστατικού είναι στα χέρια σας
  • Οι χρόνοι απόκρισης σε κρίσιμες αιτήσεις υποστήριξης εξαρτώνται από τον τύπο της σύμβασης που έχετε συνάψει

 

Για περισσότερες πληροφορίες και πληροφορίες κόστους όσον αφορά τα διαθέσιμα συμβόλαια συντήρησης και τεχνικής υποστήριξης, τα σεμινάρια εξειδίκευσης ή τις υπηρεσίες παροχής συμβουλών για τα προϊόντα Trados στην Ελλάδα και την Κύπρο, επικοινωνήστε μαζί μας στον αριθμό +30 210 7236 001 ή γράψτε μας στην ακόλουθη διεύθυνση email: trados@orco.gr

  • Plunet BusinessManager - Business und Translation Management System