Πελάτες - Έργα

Ένας μεγάλος αριθμός συμβουλευτικών και μελετητικών έργων έχει εκτελεστεί από την ORCO για πελάτες εντός και εκτός Ελλάδας, καθώς και για την Ευρωπαϊκή Ένωση.   Ένα μικρό δείγμα πελατών μας είναι το ακόλουθο:

 
 • Αλουμίνιο της Ελλάδος (PECHINEY)
 • AMER Nielsen A.E. (Εταρεία Ερευνών Αγοράς)
 • Ναυτικό Νοσοκομείο Αθηνών (ΝΝΑ)
 • Πολεμικό Μουσείο Αθηνών
 • BRITISH GAS PLC (Βρετανία)
 • Κέντρο Προγραμματιμού & Οικονομικών Ερευνών (ΚΕΠΕ)
 • DATA BANK A.E.
 • Γενική Δ/ση V της Ε.Ε. (Παιδεία, Υγεία & Κοινωνική Ασφάλιση)
 • Γενική Δ/ση XII της Ε.Ε. (Έρευνα & Τεχνολογία)
 • Κέντρο Ερευνών της Ε.Ε. (ISPRA)
 • Εκδοτική Αθηνών Α.Ε.
 • Γενικό Λαϊκό Νοσοκομείο Αθηνών
 • Γενική Γραμματεία Έρευνας & Τεχνολογίας
 • Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας (ΥΠΑ)
 • Ελληνική Τράπεζα Βιομηχανικής Ανάπτυξης (ΕΤΒΑ)
 • Ελληνικό Κέντρο Παραγωγικότητας (ΕΛΚΕΠΑ)
 • Ελληνική Εταιρεία Ανάπτυξης & Επενδύσεων Α.Ε.
 • Ελληνική Εταιρεία Τοπικής Ανάπτυξης & Αυτοδιοίκησης (ΕΕΤΑΑ)
 • IBM HELLAS Α.Ε.
 • Ινστιτούτο Μεσογειακών Μελετών (ΙΜΜ)
 • INTRASOFT Α.Ε.
 • Φαρμακοβιομηχανία Lavipharm Α.Ε.
 • Υπουργείο Ανάπτυξης
 • Υπουργείο Παιδείας
 • Εθνικό Κέντρο Κοινωνικών Ερευνών (ΕΚΚΕ)
 • Κτηματική Εταιρεία του Δημοσίου (ΚΕΔ)
 • Εθνική Στατιστική Υπηρεσία της Ελλάδος (ΕΣΥΕ)
 • Ολυμπιακή Αεροπορία Α.Ε.
 • Ολυμπιακή Αεροπλοϊα Α.Ε.
 • Ολυμπιακό Αθλητικό Κέντρο Αθήνας (ΟΑΚΑ)
 • OLYMPIC DDB Needham Α.Ε.
 • Οργανισμός Ολυμπιακών Αγώνων 1996
 • OVE ARUP LTD. (Βρετανία)
 • Ελληνικό Ινστιτούτο Παστέρ
 • Ίδρυμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων (ΙΚΑ)
 • Στατιστική Υπηρεσία της Ε.Ε. (EUROSTAT / SOEC)
 • Τεχνικό Επιμελητήριο της Ελλάδας (ΤΕΕ)
 • Δείγμα σημαντικών συμβουλευτικών έργων:

   
 •  Επιχειρησιακή έρευνα και ανάλυση συστημάτων για την μηχανοργάνωση της Κτηματικής Εταιρείας του Δημοσίου (ΚΕΔ)
 •  Οργανωτική και λειτουργική μελέτη του τμήματος εξωτερικών ιατρείων του Νοσοκομείου Νοσημάτων Θώρακος Αθηνών (ΝΝΘΑ)
 •  Τεχνικο-οικονομική μελέτη για την αναβάθμιση των πληροφοριακών συστημάτων της OLYMPIC DDB Α.Ε.
 •  Μελέτη μηχανογράφησης του Ναυτικού Νοσοκομείου Αθηνών (ΝΝΑ)
 •  Οικονομική μελέτη σκοπιμότητας για τη μηχανογράφηση του Πολεμικού Μουσείου Αθηνών
 •  Οικονομική μελέτη για τους Ολυμπιακούς Αγώνες Αθήνα 1996
 •  Μελέτη για τη μηχανοργάνωση των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ)
 •  Μελέτη διαχειριστικού μηχανογραφικού συστήματος ναυτικών βάσεων του Πολεμικού Ναυτικού
 • Πενταετές πρόγραμμα ανάπτυξης πληροφοριακών συστημάτων της Ολυμπιακής Αεροπορίας
 • Μελέτη σκοπιμότητας για την ανάπτυξη πληροφοριακού και τηλεματικού δικτύου του Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης (ΕΚΔΔ)
 • Πρόγραμμα MENTOR της Ε.Ε. (ΕΤΒΑ)
 • Δεύτερο Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης – πρόγραμμα ΕΠΕΑΕΚ (Υπουργείο Παιδείας)
 • Έρευνα για την απασχόληση μηχανικών – Τενικό Επιμελητήριο της Ελλάδας (ΤΕΕ)
 • Επιχειρησιακό σχέδιο ανάπτυξης βιομηχανικού δυναμικού για τη συντήρηση πολιτικών αεροσκαφών – Ελληνική Αεροπορική Βιομηχανία (ΕΑΒ)
 • Μελέτη στρατηγικής μάρκετινγκ του Κυπριακού Οργανισμού Τουρισμού (ΚΟΤ)
 • Πρόγραμμα εξασφάλισης ποιότητας TICQA – Γενική Δ/νση XII της Ε.Ε.
 • Σχεδιασμός & εφαρμογή πληροφοριακού συστήματος εκλογών του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας (ΤΕΕ)
 • Μελέτη, σχεδιασμός & εφαρμογή πληροφοριακού συστήματος της Εκδοτικής Αθηνών Α.Ε.
 • Ανάπτυξη τράπεζας δεδομένων για το ελληνικό επιστημονικό ανθρώπινο δυναμικό (ΓΓΕΤ)
 • Μελέτη ανάπτυξης συστήματος γεωγραφικών πληροφοριών της Εθνικής Στατιστικής Υπηρεσίας (ΕΣΥΕ)
 • Πρόγραμμα RETEX της Ε.Ε. (ΕΤΒΑ)
 • Μελέτη στρατηγικού σχεδίου & τεχνικών προδιαγραφών για την ανάπτυξη ενιαίου πληροφοριακού συστήματος της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας (ΥΠΑ)
 • Έρευνα αγοράς για τους χρήστες μεγάλων συστημάτων πληροφορικής στην Ελλάδα (ΙΒΜ)
 • Έρευνα αγοράς για το ελληνικό επιβατικό κοινό (VIRGIN)
 • Μελέτη σκοπιμότητας για τη δημιουργία νοσοκομειακής μονάδας για τους τραπεζικούς υπαλλήλους (Ένωση Ελληνικών Τραπεζών – ΕΕΤ)
 • Τεχνικο-οικονομική μελέτη για το στρατηγικό και επιχειρησιακό πρόγραμμα της ΠΥΡΚΑΛ
 • Μελέτη τεχνολογικών προτεραιοτήτων της ελληνικής βιομηχανίας μεταφορών (ΓΓΕΤ)
 • Έρευνα για τη θέση της Κύπρου στη διεθνή τουριστική αγορά (Εθνικός Οργανισμός Τουρισμού της Κύπρου – ΚΟΤ)

  • Plunet BusinessManager - Business und Translation Management System