Συμβουλευτικές Υπηρεσίες Μετάφρασης & Εξελληνισμού

Αυτή η κατηγορία συμβουλευτικών υπηρεσιών που προσφέρει η εταιρεία μας, προφανώς συνδέεται με την έντονη δραστηριότητά της στον τομέα της μετάφρασης και του εξελληνισμού λογισμικού. Η σημαντική εμπειρία μας, η οποία έχει αποκτηθεί μετά από 20 και πλέον χρόνια σοβαρής επαγγελματικής ενασχόλησης με το συγκεκριμένο αντικείμενο, προσφέρεται σήμερα συμβουλευτικά προς εταιρείες αλλά και ελεύθερους επαγγελματίες που ήδη δραστηριοποιούνται ή επιθυμούν σοβαρά να ασχοληθούν με το αντικείμενο αυτό.

 

Στη σημερινή εποχή της πληροφορικής, η ανάπτυξη ειδικών μεταφραστικών εργαλείων, διευκολύνει σε μεγάλο βαθμό τη μετάφραση κειμένων και τον εξελληνισμό λογισμικού. Παρόλα αυτά, δεν επαρκεί η γνώση και χρήση των τελευταίων τεχνολογιών για να εκτελεστεί ένα μεταφραστικό έργο. Η δομή, οι διαδικασίες, η διαχείριση και η οργάνωση μιας μικρομεσαίας ή μεγάλης μεταφραστικής δραστηριότητας πρέπει να «στηθούν» προσεκτικά προκειμένου να διασφαλιστεί αφενός μια υψηλή παραγωγικότητα και αφετέρου μια άριστη ποιότητα παραδοτέων.

 

Η ORCO παρέχει τις υπηρεσίες της σε αυτόν τον τομέα, προσφέροντας στους πελάτες της μελετημένες συμβουλευτικές λύσεις και σημαντική εμπειρία. Οι προσφερόμενες υπηρεσίες μας περιλαμβάνουν:

 

Τεχνικές Συμβουλές

 • Προετοιμασία και βελτιστοποίηση του περιεχομένου προς εξελληνισμό
 • Αξιολόγηση, δομή και διαχείριση των έργων μετάφρασης - εξελληνισμού
 • Βελτιστοποίηση των μεταφραστικών διαδικασιών και ροών εργασίας
 • Διαχείριση ορολογίας και χρήση μεταφραστικών εργαλείων CAT (Computer aided translation tools)
 • Διαδικασίες ποιοτικού ελέγχου

Τεχνολογία Μετάφρασης Υποβοηθούμενη από Ηλεκτρονικό Υπολογιστή

 • Επιλογή τεχνολογίας μετάφρασης με τη βοήθεια υπολογιστή
 • Εφαρμογή μεταφραστικών εργαλείων και τεχνολογιών
 • Παροχή βοήθειας στους μεταφραστές για αποτελεσματική χρήση τεχνολογίας
 • Υπηρεσίες μεταφραστικών μνημών (δημιουργία, δομή, βελτιστοποίηση, εκκαθάριση & συντήρηση, διορθώσεις, αυτοματισμός, αντιστοίχιση, κλπ.)
 • Διαχείριση ορολογίας (δημιουργία, δομή, εκκαθάριση & συντήρηση, αυτοματισμός, εξαγωγή, κ.λπ.)

Εκπαίδευση & Τεχνική Υποστήριξη

 • Εκπαίδευση στα εργαλεία CAT από έμπειρους επαγγελματίες, (SDL Trados και άλλα εργαλεία)
 • Πιστοποιημένο Εκπαιδευτικό Κέντρο για προϊόντα SDL Trados
 • Εγκατάσταση & ειδική προσαρμογή λογισμικού
 • Τεχνική υποστήριξη εργαλείων CAT (SDL Trados, και άλλα)

 • Plunet BusinessManager - Business und Translation Management System