Συμβουλευτικές Υπηρεσίες: Για Επιχειρήσεις

Το τμήμα αυτό της ORCO είναι ενεργό για περισσότερο από δύο δεκαετίες πλέον και έχει εκτελέσει εκατοντάδες συμβουλευτικά και μελετητικά έργα για ελληνικές και διεθνείς επιχειρήσεις και οργανισμούς, τόσο από τον ιδιωτικό όσο και από τον δημόσιο τομέα, καθώς και για λογαριασμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

 

Η δραστηριότητα αυτή της εταιρείας περιλαμβάνει έργα, τα οποία απαιτούν εξειδικευμένες υπηρεσίες, μεταξύ των οποίων οι κυριότερες είναι οι εξής:
 • Τεχνικο-Οικονομικές Μελέτες Εφικτότητας
 • Στρατηγικός Προγραμματισμός - Σχεδιασμός
 • Οργάνωση - Αναδιοργάνωση Επιχειρήσεων
 • Ανάλυση Κόστους-Οφέλους
 • Επιχειρησιακή Έρευνα
 • Μελέτες Επιχειρησιακής Βελτιστοποίησης
 • Προγραμματισμός Παραγωγής
 • Έρευνα Αγοράς
 • Διοίκηση Έργων
 • Οικονομική Ανάλυση

Ο κατάλογος αυτός δίνει απλώς μια ιδέα για το εύρος των έργων, τα οποία έχει αναλάβει και εκτελέσει η ORCO για τους πελάτες της.   Σε ορισμένες περιπτώσεις όπου κάποιο ιδιαίτερο έργο απαιτούσε εξειδικευμένη τεχνογνωσία και εμπειρία σε συγκεκριμένους βιομηχανικούς τομείς, οι ομάδες έργου της εταιρείας ενισχύθηκαν με ειδικούς επιστήμονες και έμπειρους επαγγελματίες τόσο εντός όσο και εκτός Ελλάδας.  

 • Plunet BusinessManager - Business und Translation Management System