Πολύχρονο Ιστορικό Επιτυχημένης Παρουσίας στην Αγορά

Το Τμήμα μετάφρασης και εξελληνισμού της ORCO δημιουργήθηκε το 1989 με στόχο την ανάληψη σύνθετων έργων μετάφρασης και την προσφορά μιας ολοκληρωμένης γκάμας υπηρεσιών μετάφρασης και εξελληνισμού για την ελληνική αγορά.

 
Με την πάροδο του χρόνου, η ORCO έχει ειδικευτεί στην ανάπτυξη και την εφαρμογή τεχνικών μετάφρασης και προσαρμογής ειδικά για τα Ελληνικά, καθώς στη δημιουργία ολοκληρωμένων λύσεων εξελληνισμού (από το στάδιο του σχεδιασμού μέχρι τις τελικές φάσεις της παραγωγής) για τον τομέα της Πληροφορικής. Ως αποτέλεσμα αυτών των πρωτοβουλιών, η ORCO κατάφερε να κερδίσει συμβάσεις πλαισίου με τις μεγαλύτερες εταιρείες από το χώρο της Πληροφορικής (IBM, Microsoft και Oracle) ενώ έχει εξασφαλίσει μακροχρόνιες συνεργασίες με τις πιο σημαντικές μεταφραστικές εταιρείες διεθνώς.
 
Εκτός από τον τομέα της Πληροφορικής, η ORCO δραστηριοποιείται με την ίδια επιτυχία και τεχνογνωσία και στους τομείς των ιατρικών προϊόντων, του αυτοκινήτου, του μάρκετινγκ και των ηλεκτρονικών συσκευών.
 
Σήμερα, η ORCO προσφέρει μια ολοκληρωμένη γκάμα υπηρεσιών τεχνικής μετάφρασης και εξελληνισμού με μέση ετήσια παραγωγή που ξεπερνά τις 15 εκατομμύρια μεταφρασμένες λέξεις και φτάνει τα 7 ανθρωποέτη στις ειδικευμένες εργασίες επιμέλειας, DTP, λειτουργικού ελέγχου και διαχείρισης έργων.
 
Η ORCO είναι μέλος των εξής διεθνών οργανισμών μετάφρασης και τοπικής προσαρμογής: LISA, GALA και ELIA.

  • Plunet BusinessManager - Business und Translation Management System