Η ORCO εγκαθιστά το σύστημα διαχείρισης μεταφραστικών έργων Plunet BusinessManager

Στην ORCO πιστεύουμε ότι προκειμένου να είμαστε ανταγωνιστικοί, θα πρέπει να ακολουθούμε τις εξελίξεις της τεχνολογίας στον κλάδο μας. Με αυτό το σκεπτικό, σε αντικατάσταση παλαιότερου συστήματός της, η ORCO προμηθεύτηκε και εγκατέστησε πρόσφατα το σύστημα διαχείρισης μεταφραστικών έργων Plunet BusinessManager. Το Plunet είναι μια ευέλικτη πλατφόρμα για επιχειρήσεις, η οποία περιλαμβάνει μια πληθώρα δυνατοτήτων για μεταφραστικές εταιρείες όπως:

  • Καταχώρηση έργων
  • Αυτόματη δημιουργία προσφορών
  • Διαχείριση έργων και των επιμέρους εργασιών τους
  • Τιμολόγηση Πελατών - Προμηθευτών
  • Προσαρμοσμένη δημιουργία λεπτομερών οικονομικών αναφορών
  • Διαχείριση επαφών (CRM)

Τα τρία χαρακτηριστικά που κάνουν το Plunet να ξεχωρίζει από τον ανταγωνισμό είναι ο αυτοματισμός, η ενσωμάτωση και η ποιότητα. Αυτά τα χαρακτηριστικά αποτελούν, επίσης, τρεις από τις αξίες που χαρακτηρίζουν και την ORCO. Επομένως, πιστεύουμε ότι το Plunet αποτελεί μια σημαντική εξέλιξη στην υποδομή της εταιρείας μας, η οποία θα βελτιώσει σε μεγάλο βαθμό την ροή της εργασίας και τις εσωτερικές διαδικασίες μας.

 

Επιστροφή στα Νέα

  • Plunet BusinessManager - Business und Translation Management System