Η ORCO και η SDL κύριοι χορηγοί στο 6ο συνέδριο της ΕΛΕΤΟ (Αθήνα, Γαλλικό Ινστιτούτο)

Η ORCO και η SDL TRADOS κύριοι χορηγοί στο 7ο συνέδριο της Ελληνικής Εταιρείας Ορολογίας. Η εκδήλωση μάς έδωσε την ευκαιρία να ενημερώσουμε όλους τους συμμετέχοντες σχετικά με τα εργαλεία της SDL Trados για μετάφραση με τη βοήθεια υπολογιστή.

Επιστροφή στις Εκδηλώσεις

  • Plunet BusinessManager - Business und Translation Management System